Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo
Od sada LAKO DO POSLA i na mobilnom telefonu!
Preuzmite android aplikaciju odmah!
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Poslovi - Ekonomija 

Više poslova iz kategorije

Bankarstvo, Finansije, OsiguranjaEkonomija

Poslovi na istoj lokaciji

Beograd

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije

Konkurs za oglas "Direktor sektora finansija" kompanije Europolis Plus d.o.o. je istekao i konkurisanje na oglas je onemogućeno!

Kompanija:
Europolis Plus d.o.o.
Adresa:
Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 4a

EUROPOLIS PLUS D.O.O.,
Raspisuje konkurs za prijem u radni odnos
1 izvršioca za radno mesto :

DIREKTOR SEKTORA FINANSIJA

Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 4a


Posebni uslovi:

 • VSS/VII, ekonomskog smera;
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • da nije osuđivan za krivična dela iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja;
 • znanje rada na računaru


OPIS POSLOVA:

 • organizuje i rukovodi radom sektora;
 • prati propise iz finansijsko-knjigovodstvenog poslovanja Društva, daje stručne predloge i uputstva za njihovu primenu;
 • prati novčane tokove, analizira tržište kapitala i preduzima mere za njihovo angažovanje u realizaciji razvojnih i drugih programa Društva;
 • daje predloge planova finansijske likvidnosti, kreditnog bilansa i finansijskih konstrukcija za razvojne i druge projekte Društva;
 • donosi odluke iz finansijskog poslovanja koja nisu u nadležnosti drugih lica;
 • sastavlja potrebne izveštaje, obračune poreskih i drugih obaveza, izveštaje o poslovanju i u propisanom roku dostavlja ih nadležnom organu;
 • po završetku poslovne godine zaključuje poslovne knjige i preko početnog stanja otvara poslovne knjige za narednu godinu, čuva poslovne knjige do zakonom predviđenih rokova;
 • kontroliše fakture i ostalu knjigovodstvenu dokumentaciju, kao i poslove kontiranja i knjiženja u skladu sa propisima i opštim aktima;
 • svakodnevno daje naloge za plaćanje računa i izrađuje izveštaje o dnevnom stanju sredstava na tekućem računu Društva;
 • stara se o prijemu i plaćanju dospelih instrumenata plaćanja i o njihovoj  blagovremenoj naplati;
 • kontroliše plaćanje dospelih finansijskih obaveza;
 • na zahtev finansijske i druge kontrole prezentuje potrebne podatke;
 • obavlja i druge poslove, po nalogu direktora Društva kome je odgovoran za svoj rad.


Prijave slati elektronskim putem.


Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje.Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Bankarstvo, Finansije, Osiguranja
- Ekonomija
Nivo obrazovanja:
Minimum: VII-1 Stepen - VSS visoka stručna sprema
Trajanje oglasa:
17.5.2019. do 16.6.2019.Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola