Sadržaj ovog polja biće tekstualni sadržaj e-maila sa Vašom konkursnom prijavom.