E-mail adresa gde ćemo Vam poslati potvrdu o uspešnom konkurisanju i preko koje želite da Vas poslodavci eventualno kontaktiraju.