Konkurs za oglas "Administrator" kompanije Hermi neprimetni gromobrani d.o.o. je istekao i konkurisanje na oglas je onemogućeno!

Kompanija:
Hermi neprimetni gromobrani d.o.o.

ADMINISTRATOR


 
Opis posla:

 • evidentiranje ulazne i predate  pošte, slanje pošte,
 • kontrola ulaznih računa -pravilnosti podataka
 • izdavanje i obračun putnih naloga za zaposlene i vozila,
 • priprema Ponuda, kontakt sa kupcima, pisanje računa, priprema robe,
 • evidentiranje: prisutnosti na radu, korišćenja godišnjeg odmora i druge odsutnosti,
 • pisanje dopisa, reklamacija
 • produženje registracija i osiguranja za automobile,
 • nabavka i izdavanje kancelarijskog materijala, sredstava za čišćenje,
 • praćenje uplata dužnika i kontakt preko telefona,
 • evidencija osnovnih sredstava, usklađivanje inventurnog stanja osnovnih
 • sredstava i sitnog inventara,
 • usklađivanje  podataka sa knjigovodstvenom agencijom,
 • praćenje novosti i obuka,
 • ostali poslovi vezani za osnovne radne zadatke, po uputstvima i zahtevima vođa
 • projekata, direktora i vlasnika.

 

Prijave poslati elektronskim putem.Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Administracija, Knjigovodstvo
- Ekonomija
Nivo obrazovanja:
Minimum: IV Stepen - SSS srednja škola (4 godine)
Maksimum: VII-1 Stepen - VSS visoka stručna sprema
Trajanje oglasa:
12.4.2019. do 27.4.2019.