You are here

Marketinške veštine ključne za dobijanje posla

Verzija za štampuVerzija za štampu

Marketinške veštine Vam omogućavaju da bolje upoznate ponašanje potrošača, da znate da sprovedete istraživanja tržišta, da umete da prezentirati marketinške ideje, da uspešno poslovno komunicirate i  odnositi se sa javnošću. U zavisnosti od načina na koji promovišete robe ili usluge Vaše firme, zavisiće i tražnja za njima, a time, i ukupni rezultat firme, Vaša pozicija, plata, nagrađivanje, kao i Vaša lična reputacija i poštovanje od drugih ljudi.

Kada posedujete marketinške veštine znaćete da se predstavite, motivišete drugu osobu, znaćete kako da tražite i dobijete ono šta želite od druge osobe, znaćete kako da prevaziđete primedbe i nečije inicijalno odbijanje, znaćete kako da prenesete entuzijazam koji imate u vezi sa nekom idejom ili predlogom na druge ljude .

Čak i ako ne radite u oblasti marketinga, to ne znači da Vam ove veštine neće značiti sutra na poslu.

Radite na razvoja novog proizvoda. Morate poznavati maretinške i tržišne prilike kako  bi mogli proceniti da li je to proizvod koje tržište traži i koje Vašoj firmi može doneti povećanje tržišnog učešća i rast prihoda.

Zaposleni ste u službi finasija, bez obzira na to, ne možete biti nezainteresovani za marketing Vaše firme. Informacije sa tržišta, koliko košta reklama, kakav je troškovni aspekt drugih promotivnih strategija koje Vaše kolege u službi marketinga koriste umnogome Vam mogu pomoći u pravljenu budžeta firme i pravljenja finasijske strategije u narednom periodu. Takođe. poznavanje cena na tržištu pomoći će Vam da zajedno sa kolegama iz marketinga utvrdite optimalnu cenu proizvoda Vašeg preduzeća.

Sutra ćete dobiti zadatak da napravite proceduru rada za  službu ili sektor koji vodite. Neće Vam pomoći ako samo poznajete poslovanje Vašeg sektora. Za pisanje procedura bitno je poznavati i druge celine u preduzeću. Znanje iz marketinga će Vam sigurno biti neophodno kako bi napravili proceduru koja će biti kompletna i kvalitetna.

Kada završite fakultet, vrlo su male šanse da se zaposlite ako ne poznajete marketinške veštine u traženju posla. Od Vaše promocije ( napravljenog CV, propratnog pisma, intervjua za posao) umnogome zavisi da li ćete uspeti.

S obzirom da je danas kupac u centru pažnje velike većine kompanija, a marketing kao nauka u potpunosti orijentisan na kupca, marketinška zanimanja su prilično tražena. Prema podacima sa sajta www.poslovi.infostud.com, odnosno prema poslednjoj analizi konkursa za posao sa ovog sajta, najveća ponuda radnih mesta je u oblastima: trgovine i marketinga – skoro 20% ponude.

Najveća tražnja je za pozicijom marketing menadžera. Prema statistikama zarada koje objavljuje portal za zapošljvanje www.bestjobs.rs, pozicija marketing menadžera jeste jedna od najplaćenijih pozicija u Srbiji.

Marketing menadžeri određuju šta tržište traži i strategiju promocije i prodaje proizvoda ili usluge. Razvoj jednog proizvoda je danas vrlo skup. Ako se razvije proizvod koji tržište ne prihvata, onda to može da ugrozi i sudbinu firme. Dobar marketing smanjuje rizik da se ovo desi. Međutim, funkcija marketinga se time ne iscrpljuje. Nije lako prodati čak i dobar proizvod, jer i druge firme nude dobre proizvode. Marketing treba da nađe najbolju strategiju nastupa na tržištu i da obezbedi pristup pravom kupcu. Ove, a i mnoge druge, važne poslove obavljaju marketing menadžeri.  Zato, marketing menadžeri spadaju u red najbolje plaćenih profesionalaca svuda u svetu, a zbog potreba u širokom spektru firmi (preduzeća, institucije, organizacije, državne uprave, specijalizovane agencije, neprofitne ustanove itd.), oni i kod nas mogu lakše naći posao nego stručnjaci sa drugim zanimanjima.

Vrlo traženo zanimanje jeste i marketing istraživač. On se bavi istraživačkim aktivnostima u cilju obezbeđivanja tačnih i pravovremenih informacija o tržištu i konkurentima za strateške i operativne odluke.

Njihov zadatak je da identifikuju nove tržišne prilike, analiziraju konkurenciju i njihove marketing aktivnosti, kao i da analiziraju i ocenjuju uspešnost kampanja u oblasti marketinga, promocije i prodaje.

Na osnovu dobijenih rezultata istraživačkog rada, kreiraju predloge za marketing menadžment, u smislu predloga za donošenje odgovarajućih odluka za poboljšanje kvaliteta i/ili pozicioniranosti proizvoda ili usluge.

Mogućnosti za zapošlavanje su ogromne.

Mnoga velika preduzeća često formiraju sopstvene službe koje se bave istraživanjima tržišta za svoje proizvode i usluge. Za formiranje ovakvih službi potrebni su im odlični marketing istraživači.

U svetu, a danas i u Srbiji, veliki je broj specijalizovanih istraživačko-savetodavnih preduzeća koja za potrebe raznih korisnika sprovode istraživanja. Takva istraživanja sprovode se za određenog korisnika ili za više njih. Imaju stalno otvorene konkurse za istraživače tržišta.

Traženi su i istraživači u propagandnim agencijama. Istraživači u propagandnim agencijama specijalizirani su za područja kao što su: kvalitativna istraživanja za potrebe kreativne pripreme u propagandi, testiranje propagandnih poruka, testiranje imena (koliko se pojedina potencijalna imena sviđaju tržištu). Velike medijske kuće (radijske i TV kuće, novinsko-izdavačka preduzeća) imaju vlastite istraživače, specijalizirane za praćenje gledaoca, čitaoca, slušaoca.

Poznavanjem marketing koncepata možete naći svoje mesto u nekoj od brojnih  agencija za odnose sa javnošću, u vrlo aktivnim nevladinim organizacijama ili u nekom od organa državne uprave. Svi oni komuniciraju sa javnoošću, tako da „vape“ za marketing ekpertima.

 

Autor: Krle

Podelite sa prijateljima: