You are here

Novi menadžment

Verzija za štampuVerzija za štampu

Menadžment nikada nije bilo posmatran kao uzbudljiva ili interesantna aktivnost. Ovakav odnos je posledica nedostatka znanja. Tek mali broj ljudi ima direktno iskustvo u onome što menadžment uistinu jeste, malo njih istinski poznaje menadžere i shvata kakvu ogromnu razliku oni mogu načiniti svetu u kome danas živimo.

Jedna stvar je ipak sasvim sigurna, stepen uzbuđenja menadžmentom je počeo značajno da se povećava u XXI veku. Menadžment iznad svega predstavlja konsolidaciju prilika. Činjenica da je broj i obim prilika u poslednjih nekoliko godina počeo da se drastično povećava se ni u kom slučaju ne može opovrgnuti, a upravo je to put koji menadžeri moraju slediti.

Često se možemo susresti sa sledeće tri reči: “Menadžment je zastareo”. Pristalice ove logike će zatim uporediti meandžment sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, objašnjavajući da je to tehnologija koja je prestala da se razvija, što ni u kom slučaju ne može da bude dobro. Kada guru poput čuvenog Gary Hamela-a izrekne nešto ovakvo vreme je da sednemo i dobro razmislimo. Takođe, vreme je i da se zabrinemo.

Hamel tvrdi da su loši rezultati trenutnih menadžment tehnika posledica nedostatka sadržajne evolucije. On smatra da menadžeri ne uspevaju da iskoriste prednosti jedinstvenog trenutka u istoriji, tačke u kojoj galopirajući tempo promena otvara vrata revoluciji, novim vrstama organizacija.

Tempo razvoja je u toj meri neverovatno brz da se došlo do situacije da se nove generacije proizvoda završavaju u trenutku kada se njihovi prethodnici tek plasiraju na tržište. Isto je i sa ljudima, ne postoji mogućnost da se pridošlici pruži prilika da nauči načine na koji organizacija funkcioniše. Oni rade u novom okruženju koje odlikuje brzina, rano dostizanje ciljeva i ostvarivanje izuzetno velikih napredaka u karijeri. Ovi rezultati zahtevaju metode rada koji su neuporedivo ispred tradicionalnih metoda laganog i upornog penjanja ka vrhu organizacije.

Lekcije koje novi menadžment nudi nisu preterano teške za razumevanje i korišćenje. Ukoliko potražimo dokaze širokog prihvatanja novih menadžment tehnologija koje će poslužiti kao osnova za uspostavljanje novih menadžment metoda, do kojih otkrića ćemo doći?

Kao negativan primer možemo uzeti pokušaj klijenta da stupi u kontakt sa servisom za kupce neke kompanije. Svi smo mi, nažalost, bili u prilici da ovo iskusimo i na sopstvenoj koži. Ukoliko smo i imali dovoljno sreće da dođemo do prave e-mail adrese ili broja telefona, pa čak i do pravog odeljenja, pokušaji da stupimo u kontakt sa živim bićem sa druge strane su po pravilu nemoguća misija. Umesto osobe koja bi mogla da pruži pomoć sa druge strane se skoro uvek nalaze automati koji apsolutno ne mogu da pomognu ni u čemu.

Tragičan deo ove priče leži u činjenici da je ovo oblast lošeg menadžmenta koja sa veoma malim naporom može da donese izuzetno dobre efekte – dovoljno je da top menadžeri podignu telefonsku slušalicu i prođu kroz isti pakao kroz koji prolaze i njihovi kupci. Ovakav scenario se nikada neće dogoditi zbog jednog veoma jednostavnog razloga, uvrežene menadžment tradicije da je pogrešno proveravati sopstvene proizvode i poslovne procese. Ponašanje poput ovoga je najverovatnije posledica činjenice da bi saznavanje istine dovelo do trošenja novca i vremena menadžera na poboljšanje načina rada sopstvene organizacije.

Kako postaju stariji, većina menadžera, poput većine muškaraca i žena, postaju sve manje spremni da nauče nešto novo, da ovladaju novim znanjima i veštinama. Ovo je izuzetno tužno za njih, ali je još tužnije za osobe koje oni vode – ili pokušavaju da vode.

Promene u društvu se podudaraju sa smenama generacija u okviru organizacija. Mlade snage u okviru organizacija ne bi smele da budu toliko nefleksibilne kao stariji, niti bi smele da budu dosadne. Ipak, ukoliko rade u okviru dosadnog poslovnog okruženja i ukoliko ih vode dosadni menadžeri na kraju će svi biti na gubitku.

Menadžment koji održava korak sa tempom promena će osvojiti izuzetno vredne nagrade, uključujući i zadovoljstvo zbog činjenice da nisu dosadni i da se ne dosađuju u svom radu, već da upravo oni predstavljaju lidere nove ere.

 

Autor: Krle

 

Podelite sa prijateljima: