You are here

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU

Organizator

Osnovne informacije

Tip kursa: 
Nivo kursa: 
Opšti
Početni
Srednji
Napredni
Opšte informacije: 

Programi za decu predškolskog i školskog uzrasta od prvog do osmog razreda.

U okviru nastave stranih jezika za decu u obrazovnoj instituciji Academia Educativa se održavaju kursevi engleskog, francuskog, španskog i nemačkog jezika. Kursevi su podeljeni u šest nivoa:

Kursevi su programski podeljeni u odnosu na nivo znanja i uzrast na:

    Predškolski
    deca predškolskog uzrasta (audiovizuelna metoda) – Fond: 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, javni čas na kraju školske godine

    Početni 1
    deca školskog uzrasta (audiovizuelna metoda sa elementima pisanja) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, javni čas na kraju školske godine

    Početni 2
    deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine: razumevanje, govor, čitanje i pisanje) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine

    Srednji 1,2
    deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine

    Viši 1,2
    deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine

    Konverzacijski
    deca školskog uzrasta ( zastupljene sve četiri jezičke veštine) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine.

Trajanje: od septembra do juna

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International. Osnovne metode rada zasnovane su na principima komunikativnog učenja stranog jezika i podrazumevaju rad na istovremenom razvijanju sve 4 jezičke veštine: veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja, uz paralelno razvijanje pravilnog izgovora ikorišćenja gramatičkih struktura. Obuka se, na osnovu navedenih principa, najčešće obavlja po obrascu: prezentacija- vežba-upotreba.

Oblik: Kursevi, rad u grupama do 12 učenika

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda: Oxford, Hueber, Cle International

Neophodni nivo predznanja: 

Novi polaznici podležu proveri znanja

Završni ispit: 

učenici polažu ispit na kraju školske godine na osnovu koga stiču diplomu o položenom ispitu

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
25.075
DIN
Popust za kurs: 
-
Uslovi plaćanja: 

Plaćanje se vrši u celosti prilikom upisa, ili u ratama.

POPUSTI

za đake prvake 50%
za drugo dete 20%
za treće dete 30%
za četvrto dete BESPLATNO!!!

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
72
Dinamika nastave: 
2x1

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Ul. Knez Mihaila 10, 7 sprat

Podelite sa prijateljima: