You are here

Plaćena stručna praksa iz oblasti marketinga, Berlin, Nemačka

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Global Talent je program stručnih praksi u inostranstvu koji studentima i diplomcima pruža priliku za profesionalno iskustvo i lični razvoj u multikulturalnom okruženju radom u kompanijama i institucijama širom sveta.

            U sklopu programa  imamo online marketing praksu koja se odvija u Online Marketing Trainee kompaniji u Berlinu (Nemačka). Praksa podrazumeva istraživanje i analizu postojećih i potencijalnih oglašivača i filijala, prodaju i sarađivanje sa potencijalnim kupcima, analizu konkurenata i benchmarking, istraživanje i komunikaciju sa postojećim partnerima, učestvovanje u raznim radionicama i predavanjima industrijskih stručnjaka. Pored navedenih uloga i odgovornosti, praktikant dobija mogućnost da učestvuje u Internacionalnom “fun” timu sa redovnim timskim sastancima i mogućnost da doprinese kreiranju kreativnih radionica za druge.

 

Radno vreme

09:00 - 17:00

Plata

$USD 1800

Trajanje prakse

26-52 nedelja

 

 

Neophodni nivo predznanja: 

Uslovi prijave za praksu:

·         Završene studije više škole ili fakulteta u oblasti marketinga ili biznisa ili završna godina istih

Znanje engleskog jezika

Završni ispit: 

/

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
20.000
DIN
Popust za kurs: 
-
Uslovi plaćanja: 

U dve rate. 
1. rata 2000 pre prijema na praksu

2. rata nakon prijema na praksu

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
31.01.2014 - 31.01.2015
Fond časova: 
40

Lokacija

Grad/Opština: 
Inostranstvo

Podelite sa prijateljima: