You are here

Opšti kurs engleskog jezika

Osnovne informacije

Tip kursa: 
Nivo kursa: 
Opšti
Početni
A1
A2
Srednji
B1
B2
Napredni
C1
C2
Opšte informacije: 

Opšti kurs, je namenjen polaznicima koji žele da temljno i detaljno uče engleski jezik, kako gramatiku i vokobular, tako i da vežbaju komunikaciju na teme predviđene nastavnim planom i programom. Kurs ima 5 nivoa, a svaki nivo se deli na 2 podnivoa. Jedan podnivo u našem Centru traje 4 meseca, odnosno 30 dvočasa. Nakon svake nastavne celine, polaznici polažu kontrolne testove kojih ima 6 po kursu kako bi profesor i direktor škole redovno pratili njihov napredak i skrenuli im pažnju na eventualnu manjkavost u učenju. Samo polaznik koji položi svih 6 kontrolnih testova može na kraju kursa dobiti sertifikat o uspešno savladanom podnivou.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
22.000
DIN
Popust za kurs: 
-
Uslovi plaćanja: 

Na 4 mesečne rate

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
60
Dinamika nastave: 
2 puta nedeljno po sat i po vremena
Termini održavanja nastave - Opis: 

Termini su popodnevni od 16 do 22h

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Vlajkovićeva 15

Podelite sa prijateljima: