You are here

Motiviši sebe i svoje kolege

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

U cilju dobrog poslovanja, ostvarivanja dobrog profita, neophodnan preduslov je imati zadovoljsnog i motivisanog radnika. Ukoliko je sam čovek motivisan za dolazak na posao, u određenu radnu atmosferu, među kolege, lakše radi i ima volje za mnoge poslove, a i pokreće svoje radno okruženje na aktivnost.  

Kako motivisati sebe i zaposlene, možete saznati kroz teme ove radionice:

  • Šta podrazumeva radna motivacija?
  • Faktori koji određuju motivaciju i uspešnost pojedinca
  • Značaj motivacije za rad
  • Teorije motivacije – Šta kažu knjige, a šta iskustvo?
  • Metode postavljanja ciljeva i prioriteta
  • Kako sebe motivisati?
  • Kako motivisati saradnika?
  • Kako motivisati tim?
  • Motivacija kritikom i takmičenjem
  • Preporuke za menadžere – kako motivisati zaposlene

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
5.000
DIN
Popust za kurs: 
4000,00

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
22.11.2014 - 30.11.2014
Fond časova: 
5
Dinamika nastave: 
1 dan po 4 sata.
Termini održavanja nastave - Opis: 
Novi Sad, 22.11.2014. od 16h do 20h.
Beograd, 30.11.2014. od 16h do 20h.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Zvezdara
Grad Novi Sad

Galerija

Podelite sa prijateljima: