You are here

Vođenje magacinskog poslovanja i ljudi u njemu

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Napredni
Opšte informacije: 

2 za 1
Dobijate dva mesta za učešće na seminarima po izboru po ceni od jednog

 
(2 mesta za 139€)

 

-Vođenje magacinskog poslovanja i ljudi u njemu- 

(01.06.2013.)


Koje su tematske oblasti?

a) Organizacija skladišnog prostora

·         Zone u skladištu

·         Izbor tipa skladištenja (regalno, polično, blok i sl)

·         Primena ABC analize u izboru mesta skladištenja

·         Adresiranje robe u skladištu (zone, podzone)

 

b) Procesi u skladištu

·         Prijem robe

·         komisioniranje

·         uskladištenje

·         merenje performansi operatera u skaldištu

·         -planiranje radne snage

·         upravljanje učinkom i plaćanje po učinku

 

c) Costumer satisfaction

·         Tok narudžbe i isporuke

·         Pojavni oblik isporuke (komercijalna pakovanja ili pojedinačna isporuka)

·         Ambalaža za pakovanje

·         Način obeležavanja transportnih kutija koje se isporučuju

d) Primena savremenih tehnologija u skladištu

·         primena RF sistema

·         elektronsko poslovanje i njegov uticaj na tok dokumentacije (stanje robe, inventoring)

e) ključni pokazatelji uspešnosti rada skladišta


Kome je seminar namenjen?
Svima onima koji su uključeni u lanac snabdevanja i skladištenja robe  (rukovodećim strukturama i izvršiocima).

 

 

Ko je predavač?

Željko Delić – direktor logistike u jednoj od vodećih maloprodajnih kompanija, magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Trgovina- menadžment lanca sanbdevanja sa temom „Uloga lanca snabdevanja u trgovini na malo“. Ima desetogodišnje radno iskustvo  u logistici i lancima snabdevanja radeći u velikim sistemima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Još 2004. godine kreirao je prvi domaći softwer za upravljanje skladištem (WMS) baziran na RF sistemu, a dokazao se i u praktičnoj primeni sistema za optimizaciju transporta (TMS), upravljanja učinkom radnika u skladištu i plaćanja po učinku. Razvio je aplikacijske modele za upravljanje zalihama i optimizaciji procesa na nivou kompanije. Autor je značajnog broja tekstova u časopisu Market sa stručnim osvrtom na logistiku i lance snabdevanja. 

 

Kako radimo?

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 90 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra I mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

 

Kada i gde se seminar održava?
01.06.2013.u prostorijama D.R. Gilbert Centra, Ilirska 5, 11000 Beograd.  Od 10.00h do 16.10 h.

 


Kotizacija:
Za vrednost jedne kotizacije od 139€ dobijate 2 mesta za učešće na seminarima po izboru.

 

Dodatne informacije i rezervacije:
seminari@drgilbert-centar.com
, d.manojlovic@drgilbert-centar.com,
062/235-915 ili 011/ 27-62-168
Kontakt osoba: Dragana Manojlović- marketing and sales manager-
www.drgilbert-centar.com  

 

 

Cena i uslovi plaćanja

EUR
Popust za kurs: 
-50%
Uslovi plaćanja: 

najmanje 5 dana pred početak seminara

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
01.06.2013
Fond časova: 
8
Dinamika nastave: 
4 sesije od 90 minuta u toku 1 dana
Termini održavanja nastave - Opis: 

od 10:00h do 16:00h

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Palilula
Adresa: 
Ilirska 5, 11000 Beograd

Podelite sa prijateljima: