You are here

Енглески језик

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Početni
A1
A2
Srednji
B1
B2
Napredni
Konverzacijski
Poslovni
Specijalistički
C1
C2
Opšte informacije: 

E-word програм енглеског као страног језика може да Вам помогне да стекнете знање енглеског језика и на тај начин будете успешнији на послу, студијама, у свакодневном животу. Курсеви у понди су подељени у шест нивоа знања, на основу Заједничког европског оквира за живе језике.

Neophodni nivo predznanja: 

Ми верујемо у приступ који се оријентише ка полазницима и њиховом учењу. Предавачи усмеравају, надгледају и пружају информације о Вашем коришћењу језика док Ви водите дискусије, држите презентације, исправљате друге полазнике, док пишете саставе и радове.

Završni ispit: 

Сви нивои захтевају око 80 сати учења, а у зависности од приступа, да ли су часови индивидуални или у групи, да ли полазници редовно похађају наставу или не, да ли полазници улажу додатно време у самостално учење, итд.

 

А1 – Уводни ниво: овај ниво је прилагођен потпуним почетницима.

 

Разумевање основних фраза уколико саговорник говори полако и разговетно.

 

Препознавање једноставних реченица.

 

Једноставни разговори са саговорницима који се труде да једноставније причају. Постављање и одговарање на једноставна питања.

 

Коришћење једноставнијих фраза и реченица ради описа.

 

Писање разгледница, попуњавање формулара са основним личним подацима.

 

А2 – Почетни ниво: овај ниво је намењен почетницима који већ имају нека основна знања српског језика.

 

Разумевање кратких фраза и речи, кратких и јасних порука и обавештења.

 

Читање кратких и једноставних текстова.

 

Комуникација о познатим темама и активностима, али одликује се недовољним разумевањем саговорника да би се конверзација одржала.

 

Коришћење фраза и реченица ради једноставних описа.

 

Писање кратких порука и писама.

 

Б1 – Нижи напредни ниво: ниво је намењен онима који су већ савладали А2 ниво и желе да прошире знања и пређу на ниво спонтане комуникације.

 

Разумевање главне идеје разговора, телевизијских и радио програма.

 

Разумевање текстова писаних једноставним језиком. Разумевање описа догађаја, осећања и жеља.

 

Укључивање у разговоре на тему свакодневног живота.

 

Смислено повезивање реченица ради исказивања идеја, осећања, жеља, итд. Могу се и препричавати краће приче, књиге и филмови.

 

Писање једноставнијих текстова са могућношћу ширег описа.

 

Б2 – Напредни ново: овај ниво је намењен свима онима који су савладали Б1 ниво и желе да побољшају своје вештине у комуникацији.

 

Разумевање дужих говора, разумевање већег дела сложенијих изјава, репортажа и филмова.

 

Читање чланака и савремене књижевне прозе.

 

Нормална и течна комуникација са изворним говорником, активно учествовање у разговорима.

 

Јасна и детаљна конверзација, изношење ставова.

 

Писање јасних и детаљних текстова, преношење информација уз навођење разлога и значења.

 

Ц1 – Самостални ниво:

 

Разумевање дугачких говора чак и када нису јасно презентовани. Разумевање телевизијског и филмског програма.

 

Разумевање дугачких и комплексних чињеница, књижевних текстова, стручних чланака, техничких упутстава.

 

Течно и спонтано изражавање. Коришћење језика у  друштвеним и пословним ситуацијама. Јасно исказивање сопствених идеја.

 

Изношење детаљних описа сложених чињеница, а да се при томе води рачуна и о форми.

 

Писање на сложеније теме, извештаја, могућност самосталног бирања стила писања.

 

Ц2 – Владање језиком:

 

Нема потешкоћа у разумевању било које врсте говорног језика чак и када изворни говорник прича нормалном брзином, уз услов да има времена да се прилагоди одређеном нагласку.

 

Читање свих врста текстова, апстрактних, стручних, специјализованих…

 

Учествовање у било каквом разговору уз коришћење идиоматских израза и коликвијализама. Течно изражавање и прецизно преношење идеја, препознавање финијих нијанси у значењу. При наилажењу на проблем, присутно је лако преформулисање ради заобилажења препреке.

 

Јасно и течно изношење чињеница и аргумената.

 

Писање јасних и течних текстова. Примена различитих стилова писања. Могућност писања и анализа и сижеа стручних и књижевних дела.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
800
DIN
Popust za kurs: 
-10%
Uslovi plaćanja: 

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
14.07.2014 - 31.12.2014
Fond časova: 
40
Dinamika nastave: 
2, 3, 4 или 5 пута недељно

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Vračar
Adresa: 
Млатишумина 25

Podelite sa prijateljima: