You are here

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Specijalistički
Opšte informacije: 

Kurs EX85 za obuku Ocenjivača i Vodećih ocenjivača sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda BS OHSAS 18001:2007.
Po završetku kursa, kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat firme Excel Partnership, koji može biti podrška kod registracije za ocenjivača ili vodećeg ocenjivača širom sveta.

Petodnevni IRCA OHSAS LA
Occupational Health & Safety Management Systems Auditor / Lead Auditor Training Course  - IRCA Reg.No: 17225 u saradnji sa Excel Partnership, UK

Kurs će se održati od 22 do 26 aprila 2013 u Beogradu

 
TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA KURSU:

 
·         OH&S standardi (BS OHSAS 18001, ILO OHS 2000 itd.)

 
·         OH&S zakoni i propisi

 
·         OH&S opasnosti i ocena rizika

 
·         Planiranje provere, upotreba kontrolne liste

 
·         Intervjuisanje i procena informacija

 
·         Unapređenje provere, ocena neusaglašenosti

 
·         Korektivne mere i efektivni follow-up programi

 
·         Akreditacija i sertifikacija, izvori informacija

 

CILJEVI KURSA I KORISTI ZA POLAZNIKE:

 
·         Kompetentnost za ocenu sposobnosti organizacije da ispuni vaše interne zahteve ili eksterne odn. zahteve sertifikacionog tela

 
·         Sposobnost pripreme i izvođenja interne provere kao podrška OH&S politici  

 
·         Veštine i tehnike koje će vam pomoći da razumete proveru OH&S

 
·         Vladanje tehnikama i metodama provere OHSMS u skladu sa 19011

 

NAČIN REALIZACIJE KURSA:

 
Kurs se sastoji od nastave, prezentacija i vežbanja, diskusija i simulacija aktivnosti provere.  IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timslih zadataka i pismenog ispita na kraju kursa.  IRCA sertifikati za kandidate koji polože ispit.

 

PREPORUČUJE SE:
 

·         Odgovornima za sertifikovanje odn. BS OHSAS 18001

 
·         Svima koji žele da se registruju kao IRCA OHS MS auditori

 
·         Auditorima koji žele da vrše proveru OH&S menadžment sistema kao dokaz o profesionalnoj kompetentnosti u ovoj oblasti

 
·         Svima koji tek ulaze u ovu oblast

 
·         Višem rukovodstvu uključenom u OH&S provere

 

KOTIZACIJA

 
v  55.000 RSD plus PDV

 
v  Popusti za više kandidata iz iste organizacije

v  Za učesnike ovoga kursa  pripremili smo posebnu, besplatnu uslugu
   - Uvodnu obuku o zahtevima OHSAS 18001 standarda

 
U kotizaciju su uključeni materijali, IRCA Sertifikat o završenom kursu, posluženja na pauzama, ručak.

 
PRIJAVE I DODATNE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA, FAXA ILI E-MAILA:

 
011/ 3122 549
office@euroquality.rs
www.euroquality.rs

Prateći dokument: 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
66.000
DIN
Popust za kurs: 
-

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
22.04.2013 - 26.04.2013
Fond časova: 
45
Dinamika nastave: 
5 radnih dana

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Novi Beograd
Adresa: 
Bulevar Mihajla Pupina 10D

Podelite sa prijateljima: