You are here

Kurs norveškog jezika

Organizator

Osnovne informacije

Tip kursa: 
Nivo kursa: 
Opšti
A1
A2
B1
Opšte informacije: 
A1 nivo – sastoji se iz 9 lekcija novog izdanja knjige På vei

saznajete osnovna gramatička pravila i upoznaje Vas sa konverzacijom

u jednostavnim govornim situacijama.

A2 nivo – sastoji se iz 7 lekcija novog izdanja knjige På vei

 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
15.000
DIN
Popust za kurs: 
-
Uslovi plaćanja: 

Plaćanje u tri rate.Rata 5000 dinara.

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
48
Dinamika nastave: 
2 puta nedeljno po 2 časa

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Novi Beograd
Adresa: 
Bulevar Mihaila Pupina 10i, Vp 35, Nbgd

Podelite sa prijateljima: