You are here

Priprema za Start Deutsch 1

Organizator

Osnovne informacije

Tip kursa: 
Nivo kursa: 
Specijalistički
Opšte informacije: 

Ispit dokumentuje prvi stepen — A1 — znanja nemačkog jezika prema skali (od 6 stepena) definisanoj u Zajedničkom evropskom referentnom okviru.Priprema je individualna.

Neophodni nivo predznanja: 

Nije neophodan.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
9.500
DIN
Popust za kurs: 
-
Uslovi plaćanja: 

Plaćanje u 4 rate.

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
50
Dinamika nastave: 
2 puta nedeljno po 2 časa

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Novi Beograd
Adresa: 
Bulevar Mihaila Pupina 10i, Vp 35, Nbgd

Podelite sa prijateljima: