You are here

Obuka za kabinsko osoblje

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Napredni
Specijalistički
Opšte informacije: 

Fly Fly Academy je centar koji radi pod striktnim pravilima i procedurama Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva Republike Srbije i drži se najviših standarda kvaliteta koje propisuje Evropska asocijacija.

Diploma kabinskog osoblja FLY FLY Akademije predstavljaće validnu potvrdu znanja, veština, vrednosti i iskustva stečenih tokom obuke .Svakome ko poseduje ovakvu diplomu, prilikom apliciranja za posao, obezbediće znatnu prednost u odnosu na ostale kandidate.

Neophodni nivo predznanja: 

Ulazni test iz Engleskog jezika (nivo B1) je eliminacioni, što znači da kandidati koji ne prođu nisu ostvarili pravo upisa  obuke.

Završni ispit: 

Po završetku obuke, kandidati polažu završne ispite iz svih predmeta, nakon čega dobijaju sertifikat/diplomu za Kabinsko osoblje.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
1.390
EUR
Popust za kurs: 
-500 eura
Uslovi plaćanja: 

Plaćanje se može vršiti na tri ili više rata.

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
01.07.2013 - 01.09.2013
Fond časova: 
127
Dinamika nastave: 
5 radnih dana
Termini održavanja nastave - Opis: 

Nastava će se odvijati u popodnevnim terminima, svakog radnog dana.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Novi Beograd
Adresa: 
Bul. Mihaila Pupina 10v/110

Podelite sa prijateljima: