You are here

Kompletna obuka ECDL start ispite

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Ovim kursevima stičete znanje neophodno za svakodnevno korišćenje računara na poslu ili kod kuće. Obuka i ispiti obuhvataju korišćenje najraširenijih softverskih paketa Windows i Office. Kurs je namenjen polaznicima koji žele da dobiju ECDL Start sertifikat koji obuhvata 4 modula: Windows, Word, Excel, Informacije i komunikacije.

Obuka obuhvata komplet od 4 kursa potrebnih da se polože kako bi se stekao ECDL Start sertifikat. Polaznici koji polože sva 4 ispita dobijaju međunarodni ECDL Start sertifikat priznat u preko 160 zemalja sveta. Obuka obuhvata sledeće kurseve:

ECDL Modul 2: Upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima (Windows) je najrasprostranjeniji operativni sistem danas. Operativni sistem je program koji upravlja računarom i pruža neophodno okruženje za rad svih ostalih programa, na primer, programa za obradu teksta, slike, zvuka, itd.

 

ECDL Modul 3: Obrada teksta (Word) upoznaje polaznike sa unošenjem teksta preko računara, njegovim modifikovanjem, štampanjem, čuvanjem i prenošenjem teksta na drugi računar.
Po završetku kursa polaznici će znati unošenje teksta preko računara, njegovo modifikovanje, postavljenje slika, tabela, numeraciju strana, oblikovanje teksta, štampanje, čuvanje teksta na medijima, slanje preko elektronske pošte i još mnogo toga…

 

ECDL Modul 4: Tabelarne kalkulacije (Excel) je program koji upoznaje polaznika sa korišćenjem računara u radu sa brojevima i proračunima, izradom automatskih baza podataka, grafikonima, bilansima stanja, predikcijima prihoda i rashoda. Ljudi raznih profesija koriste Excel – ekonomisti, menadžeri, poslovni sekretari, matematičari, razni službenici itd.

 

ECDL modul 7: Informacije i komunikacije (Internet + E-mail). Korišćenje globalne informatičke mreže Interneta i elektronske pošte predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije ili u toku slobodnog vremena. Polaznik će naučiti kako se koristi Internet, kako brzo i lako pronaći potrebne informacije, kako se piše, šalje i prima elektronska pošta itd.

 

Kurs se održava na savremenoj opremi na koja se nalazi licenciran softver, dostupan na srpskom ili engleskom jeziku. Termini za održavanje časova se mogu prilagoditi obavezama polaznika i realizovati tokom celog dana. Nastava se organizuje grupno ili individualno.

 

 

Program kursa je usklađen sa ECDL standardom, a predavači poseduju ECDL i ADVANCED ECDL licence.

Neophodni nivo predznanja: 

Nije potrebno predznanje.

Završni ispit: 

ECDL Start 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
20.900
DIN
Popust za kurs: 
-10%
Uslovi plaćanja: 

Mogućnost plaćanja na rate.

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
80
Dinamika nastave: 
5 radnih dana
Termini održavanja nastave - Opis: 

Nastava se održava svakog radnog dana po 2 školska časa.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Đure Daničića 5

Galerija

Podelite sa prijateljima: