You are here

Kurs knjigovodstva

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Poslovni
Opšte informacije: 

Metod rada: - izlaganje teme (teoretska predavanja), - radionica (praktični primeri i samostalan rad polaznika), - provera znanja – test, - praktičan rad (završni deo obuke) u neograničenom trajanju i - sertifikovanje obučenosti u softveru Billans

Neophodni nivo predznanja: 

Poželjno srednje obrazovanje i snalaženje u radu sa kompjuterom

Završni ispit: 

Polaznici kursa koji sa uspehom prodju proveru znanja na kraju kursa dobijaju SERTIFIKAT kao dokaz stručne osposobljenosti za samostalno vodjenje poslovnih knjiga.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
30.000
DIN
Uslovi plaćanja: 

U dve rate

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
30
Dinamika nastave: 
Dva puta nedeljno po 3 časa (u dane po dogovoru).
Termini održavanja nastave - Opis: 

Program obube:
   
I Uvod u knjigovodstvo - osnovni pojmovi;Osnivački bilans - sastavljanje; Usluge – primljeni račun.

II PDV - pojam i evidencije; Osnovna sredstva – primljeni račun;Materijal - primljeni račun;Veleprodaja - primljeni račun.

III Maloprodaja - primljeni račun; Alat i inventar/zalihe – primljeni račun; Uvoz robe.

IV Veleprodaja – izdati račun. Izvoz robe;Maloprodaja - dnevni pazar; Usluge - izdati račun.

V Međunarodni računovodstveni standardi - MRS; Obračun izlaza zaliha;Nivelacija cena;Zarade (obračun i knjiženje).

VI Izvodi dinarski;Dati avansi;Izvodi devizni - realizovane kursne razlike.

VII Primljeni avansi;Konačni računi;Blagajna.

VIII Obračun RUC i UPDV u VP i MP; Viškovi i manjkovi robe;Poreska prijava - PPPDV.

IX Obračun amortizacije; Sumnjiva i sporna potraživanja; Nerealizovane kursne razlike - kursiranje;Zaključni list.

X Zaključna knjiženja; Poreski bilans;Finansijski izveštaj – popunjavanje obrazaca; Priprema za ispit.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Zvezdara
Adresa: 
Ustanička 189/4A

Podelite sa prijateljima: