You are here

Priprema za TOEFL/IELTS

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Srednji
Napredni
Opšte informacije: 

TOEFL

Test of English as a Foreign Language se koristi za evaluaciju znanja engleskog jezika osoba kojima engleski nije maternji jezik. Potreban je za upis na studije u SAD-u, kao i za upis na mnoge međunarodne programe studija, a široko je prihvaćen i u evropskim institucijama visokog obrazovanja. TOEFL iBT se polaže na kompjuteru u administrativnom centru putem Internet veze.

Priprema za TOEFL može trajati između jedan i 4 meseca, sve u zavisnosti od Vašeg početnog nivoa znanja opšteg jezika, ali je najoptimalniji period i ono što profesori preporučuju na osnovu dosadašnjeg iskustva 3 meseca. MERRYLAND škola vrši pripreme za TOEFL tokom cele godine. Časovi se održavaju 3 puta nedeljno. Veliki broj polaznika koji su uspešno položili TOEFL ibt test i upisali željene master studije su najbolja preporuka za nas. Detaljan spisak naših polaznika koji su položili TOEFL i njihove rezultate možete videti u prostorijama škole.

IELTS

International English Language Testing System je svetski priznat ispit engleskog jezika koji uvažavaju obrazovne institucije, vladine agencije i stručne organizacije. Ispit ocenjuje sposobnost kandidata da komunicira na engleskom koristeći sve četiri jezičke veštine: slušanje tj. razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta, pisanje i govor.

Postoje dve verzije ispita, akademski i opšti, a koju Vi polažete zavisi od toga za šta Vam je ovaj sertifikat potreban. Ukoliko se upisujete na studije u inostranstvu potrebno je položiti akademsku verziju, dok se za izdavanje radnih viza, potrebe poslovnog usavršavanja u inostranstvu i slično, polaže opšta verzija.

Testiraju se veštine slušanja, čitanja sa razumevanjem, pisanja i govora na engleskom jeziku (listening, reading, writing and speaking), a ocene se kreću od 0 do 9 (0- nije prošao/la, 9-odličan).

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
8.640
DIN
Popust za kurs: 
-

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
13.05.2013 - 16.08.2013
Fond časova: 
48

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Nušićeva 4

Podelite sa prijateljima: