You are here

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – 19. mart 2013.

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – 19. mart 2013.

Finansijski izveštaji su jezik biznisa. Analiza finansijskih izveštaja pomaže da taj jezik bude razumljiviji i bogatiji različitim korisnicima finansijskih izveštaja. Ispitivanje kvaliteta finansijskih izveštaja i neki nestandardni alati finansijske analize će pomoći da korisnike finansijskih izveštaja taj jezik ne zavede. Finansijsko izveštavanje u našoj zemlji  se dugo godina posmatralo kao nametnutna zakonska obaveza, a ne kao mogući potencijalni izvor brojnih korisnih informacija. U isto vreme analizi finansijskih izveštaja se pridavao mali značaj. Sigurni smo da bi akcionari, kreditori i ostali poverioci mnogobrojnih preduzeća u našoj zemlji danas prihvatili postulate analize finansijskih izveštaj, koji kažu da nije dobro kada preduzeće ima: niske koeficijente efikasnosti, konstantno negativne novčane tokove iz poslovanja a pozitivne poslovne dobitke, niža rezervisanja za loše zajmove i potraživanja opterećena rizikom naplate, negativne ili niske prinose na vlasnički kapital, negativan neto obrtni fond i niske vrednosti racia likvidnosti, itd.

Na seminaru će biti prikazani studije slučaja na praktičnom primeru dva preduzeća iz naše zemlje, jednog koje ima dobre performanse, i drugog koje je imalo znatne finansijske nevolje.

Ciljna grupa:

Kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, finansijski direktori i zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Praktična primena postupaka i alata analize finansijskih izveštaja koji omogućavaju otkrivanje ekonomske stvarnosti preduzeća i anticipiranje njegovih budućih izgleda.

Teme:

·        Finansijski izveštaji: informaciona moć, rizici i posledice

·        Informacioni interesi za bilans

·        Sistem finansijskog izveštavanja

·  Kreativno računovodstvo - Neophodnost procene kvaliteta informacija iz finansijskih izveštaja

·        Metodologija ocene boniteta u Republici Srbiji

·        Opšta analiza finansijskih izveštaja

·        Racio analiza finansijskih izveštaja

·        Cash flow analiza

·        Analiza neto obrtnog fonda

·        Koncept kvaliteta dobitka preduzeća

·        Prepoznavanje bilansnih rizika (analiza latentnih rezervi i skrivenih gubitaka, Red flags analysis, Benish model, Accrual ratio)

·        Analiza vanbilansnih pozicija

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·    Oceni izloženost kratkoročnim i dugoročnim  rizicima privrednog entiteta sa kojima njegov entitet stupa u kreditne, ili bilo koje druge poslovne odnose,

·     Razume zvaničnu metodologiju za ocenu  boniteta preduzeća u Republici Srbiji na pravilan način, usvajajući njene dobre strane, kao i predloge za njenu samostalnu nadogradnju,

·        Otkrije latentne rezerve i skrivene gubitke u bilansima,

·        Oceni kvalitet dobitka,

·  Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,

·       Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,

·  Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,

·        Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.

Predavači:

Mr Draženko Lukač, višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Predavačko iskustvo na savetovanjima i seminarima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24 , Beograd, 19. mart 2013. od  09.30-15.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·        Cena po učesniku:  13.700,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:

·        10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini

·        10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis

·        20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou

·        20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar

Prijavljivanje

Prijavu za učešće na treningu možete izvršiti na telefone:

011/3283-248
011/3284-269
011/3284-485
062/658-973
063/70-111-20

Ili slanjem e-maila sa sledećim podacima: naziv treninga/seminara; ime i prezime; naziv organizacije i kontak telefon.

E-mail:office@mngcentar.com

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
13.700
DIN
Popust za kurs: 
· 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini · · 20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
19.03.2013
Fond časova: 
6
Termini održavanja nastave - Opis: 

19. mart 2013. od  09.30-15.00 časova.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: