You are here

EKRANI I ELEKTROMAGNETSKA POLJA – 28. mart 2013.

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 
EKRANI I ELEKTROMAGNETSKA POLJA – 28. mart 2013.

 

Kao jedan od rizika koji prate rad na računaru pominje se i zračenje koje potiče od elektromagnetskih polja radne sredine. Da li i koliko ekrani ’’zrače’’?

Često se tokom poslednje decenije postavlja pitanje o medicinskim problemima u vezi s radom na računaru kojima je izloženo zdravlje „kompjuteraša”.

Da bi se obezbedila zdrava i bezbedna radna sredina donet je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju kojim se propisuju mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom kao i njihova primena. Na ovom seminaru će biti odgovoreno na pitanja koja muče odgovorna lica za primenu mera za bezbednost i zdravlje na radu u organizacijama na temu ekrana i elektromagnetnog zračenja i njihovog uticaja na zdravlje zaposlenih.

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja, mislim da je izuzetno korisno i stručno prezetovana materija. Seminara mi je pomogao da otklonim nedoumice iz ove oblasti.“

Dobrinka Stolica, Stručni saradnik za pravne poslove; Impol Seval doo Sevojno

„Bilo je korisno, zanimljivo i apsolutno su ispunjena očekivanje isto kao i na prethodnom seminaru sa istim izlagačima. Sve pohvale samo tako nastavite.“

Ana Janković, Odeljenje bezbednosti; Srpska banka ad

Ciljna grupa:

Lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika seminara sa merama koje su donete Pravilnikom i davanje smernica kako da se iste primene u praksi.

Teme:

·        Primena mera bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom;

·        Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

·        Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju zaposlenih elektromagnetskom polju;

·        Profesionalne bolesti i obeljenja u vezi sa radom sa ekranom.

Predavači:

Vera Božić-Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu

Prof. dr. Petar Bulat, spec. medicine rada, Medicinski fakultet u Beogradu

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljeni trening centar MNG centra, Jevrejska 24, Beograd, 28. mart 2013. od 9.30 – 14.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·        Cena po učesniku: 12.500,00 dinara + PDV(20%)

U cenu je uračunata knjiga "Povrede na radu i profesionalne bolesesti". Autori knjige: Vera Božić-Trefalt, Petar Stajković, Radoje Savićević.

Popusti:

·        10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini

·        10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis

·        20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou

·        20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar

Prijavljivanje

Prijavu za učešće na treningu možete izvršiti na telefone:

011/3283-248
011/3284-269
011/3284-485
062/658-973
063/70-111-20

Ili slanjem e-maila sa sledećim podacima: naziv treninga/seminara; ime i prezime; naziv organizacije i kontak telefon.

E-mail:office@mngcentar.com

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
12.500
DIN
Popust za kurs: 
Popusti: · 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini · 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis · 20% popusta za članove MNG Centra

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
28.03.2013
Fond časova: 
5
Termini održavanja nastave - Opis: 

28. mart 2013. od 9.30 – 14.00 časova.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: