You are here

KAKO SELEKCIJOM ODABRATI PRAVOG KANDIDATA? – 25. mart 2013.

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

KAKO SELEKCIJOM ODABRATI PRAVOG KANDIDATA? – 25. mart 2013.

Danas živimo u svetu u kome se glavni problemi ne odnose na nabavku robe ili opreme, već na pronalaženje, privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i talentovanih ljudi. Verujemo da su ljudi najveća vrednost svake organizacije i da je osnaživanje zaposlenih  i podrška njihovog razvoja jedini način da se kreiraju dinamični i inovativni timovi kroz koje će organizacija realizovati svoje pune potencijale. Pravi čovek na pravom mestu je dobitna formula za uspeh. Izazov leži u pronalaženju pravih kandidata koji će zadovoljiti vaše zahteve. Njihov nedostatak dovodi do zaostajanja u razvoju preduzeća, gubljenja konkurentske prednosti, klijenata i kupaca.

     Ovaj trening Vam omogućava da unapredite svoje veštine odabira kvalitetnih ljudi, da analizom posla dođete do ključnih kompetencija, dizajnirate proces selekcije putem metoda  i tehnika koje se koriste u odabiru ljudi, kao i da se bolje upoznate sa mogućnošću korišćenja usluga psihologa profesionalaca u selekciji. Posebna pažnja biće posvećena korišćenju asesment centra u selekciji i razvoju zaposlenih, metodi koja daje veoma pouzdanu procenu kandidata i najčešće se koristi u uspešnim kompanijama i  javnom sektoru zapadne Evope i SAD. 

Trening se realizuje metodom radionice, orijentisan je na praktičan rad putem grupnih vežbi i igranja uloga, kao i praktičnu primenu pojedinih metoda i tehnika selekcije.

Ciljna grupa:

·        Menadžeri svih nivoa u organizaciji;

·        HR specijalisti zaduženi za regrutaciju i selekciju, u privatnom i javnom sektoru

·        Zaposleni koji učestvuju u odabiru ljudi privatnom i javnom sektoru;

·        Svi poslovni ljudi koji zapošljavaju saradnike ili žele da unaprede svoje veštine odabira kvalitetnih ljudi.

Cilj trening:

·        Upoznavanje sa značajem kvalitetne selekcije;

·        Praktična primena koncepta kompetencija u odabiru ljudi;

·        Praktična primena nekih metoda i tehnika selekcije; posebno asesment centra;

·        Praktična primena intervjua zasnovanog na kompetencijama.

Teme:

·        Šta je selekcija i zašto je važna za uspeh organizacije?

·        Različiti pristupi selekciji i dizajn procesa selekcije

·        Analiza posla i kompetencije – iskustva iz strane i domaće prakse

·        Metode i tehnike odabira ljudi

·        Asesment centri

·        Intervju zasnovan na kompetencijama

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·        Razume značaj kvalitetne selekcije ljudi;

·        Razume koncept kompetencija i praktično ga primeni u analizi posla i selekciji;

·        Praktično primeni neke od metoda i tehnika selekcije;

·        Praktično primeni intervju zasnovan na kompetencijama.

Predavač:

Psiholog sa višegodišnjim iskustvom u profesionalnoj selekciji, razvoju i obukama zaposlenih u državnoj upravi i  vojsci.

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljen trening centar MNG Centra,Jevrejska 24, Beograd, 25. mart 2013. od  09.30 - 15.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje treninga, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·        Cena po učesniku:8.700,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:

·        10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini

·        10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika treninga; peti učesnik iz iste firme- gratis

·        20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou

·        20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju trening

Prijavljivanje

Prijavu za učešće na treningu možete izvršiti na telefone:

011/3283-248
011/3284-269
011/3284-485
062/658-973
063/70-111-20

Ili slanjem e-maila sa sledećim podacima: naziv treninga/seminara; ime i prezime; naziv organizacije i kontak telefon.

E-mail:office@mngcentar.com

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
8.700
DIN
Popust za kurs: 
· 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra; 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika treninga; 20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju trening

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
25.03.2013
Fond časova: 
6
Termini održavanja nastave - Opis: 

25. mart 2013. od  09.30 - 15.00 časova.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: