You are here

PRIMENA POSLOVNOG STANDARDA KOD VRHUNSKOG PRUŽANJA USLUGA KLIJENTIMA

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Primena poslovnog standarda u odnosu sa klijentima je postala aksioma svakog savremenog i modernog biznisa. Obzirom da su današnji klijenti zahtevniji, informisaniji i svakako meta konkurencije, današnji polsodavci ciljaju profilisanom ponašanju svojih zaposlenih koje ima za cilj pridobijanje klijenata, stvaranje poverenja i lojalnosti te smanjenju svakog vida nezadovoljstva uslugom i proizvodom. To je cena održivosti na tržištu. Kompanije se predstavljaju upravo preko svojih zaposlenih. Zato je ponašanje zaposlenih, način na koji komuniciraju, rešavaju probleme i žalbe, upravljaju razgovorom nezadovoljnih klijenata važan konstitutivan element reputacije i prepoznatljivosti u moru konkurencije.

Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Predavač je na veoma jasan način približio ovu temu polaznicima. Najviše su mi se svidela izuzetna sistematizovanost predavanja“

Biljana Balać, asistent marketing menadžera

JAT tehnika d.o.o.    

„Seminar je bio veoma zanimljiv i sigurna sam da će biti koristan u budućnosti. Sigurno ću kolegama preporučiti ovaj trening.“

Jelena Popadić,rukovodilac službe korisnički centar        

Radijus Vektor          

Ciljna grupa:

Zaposleni u kontaktu sa klijentima, supervizori, menadžeri

Cilj treninga:

Podrška kompanijama da budu usmerene ka kvalitetnom pružanju usluga klijentima, stvarati zadovoljne i lojalne klijente, obezbediti da svi zaposleni imaju isti odnos sa klijentima, da podignu svest o značaju klijenata, razumeju značaj adekvatnog poslovnog ponašanja, prepoznaju svoju aktivnu ulogu u procesu komunikacije sa klijentima

Teme:

·        Važnost reputacije i ugleda

·        Primena poslovnog standarda kod vrhunskog usluživanja klijenata

·        Važnost neverbalnog komuniciranja i percepcije

·        Supervizija ličnih neverbalnih poruka

·        Pravila telefonskog komuniciranja i e-mail pravila

·        Upoznavanje sa tipovima klijenata

·        Prepoznavanje teških klijenata

·        Pravila uspostavljanja kulture brige o klijentima

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·        Korporativno poželjno i prihvatljivo komunicira sa klijentima

·        Unapredi kvalitet odnosa prema klijentu

·        Razvije empatiju i prepozna potrebu klijenata

·   Postane svestan važnosti poželjnog i afirmativnog neverbalnog komuniciranja

·        Umanji efekat grešaka kod percepcije

·        Pravilno koristi telefon i e-mail

·        Prepozna tip klijenata i adekvatno s takvim klijentom komunicira

·        Nauči da upravlja sumnjama, primedbama i žalbama klijenata

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, , Jevrejska 24, Beograd,28. jun 2013. od 9.30 - 15.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje treninga, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·        Cena po učesniku: 9.700,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:

·     10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini

·     10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis

·    20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou

·        20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
9.700
DIN
Popust za kurs: 
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini · 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis; 20% popusta za fizička lica

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
28.06.2013
Fond časova: 
6
Termini održavanja nastave - Opis: 

28. jun 2013. od 9.30 - 15.00 časova.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24/III sprat

Podelite sa prijateljima: