You are here

SPECIJALISTIČKI RAZVOJNI PROGRAM SA WIFI INSTITUTOM PK AUSTRIJE I UČEŠĆE NA BIZNIS FORUMU U BEČU; 16 - 31. maj 2013. Promotivna ponuda; Projekat kofinansiran od PK Austrije WIFI Instituta

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 
SPECIJALISTIČKI RAZVOJNI PROGRAM SA WIFI INSTITUTOM PK AUSTRIJE I UČEŠĆE NA BIZNIS FORUMU U BEČU; 16 - 31. maj 2013.
Promotivna ponuda; Projekat kofinansiran od PK Austrije WIFI Instituta
 

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar u saradnji sa Institutom za privredni razvoj Privredne komore Austrije (WIFI) organizuje sertifikovani  program obuke„Specijalistički menadžment razvojni program-Unapređenje lične i organizacione efikasnosti“. WIFI Institut je jedna od najvećih svetskih organizacija za razvoj obuka čije programe godišnje pohađa više od 360.000 učesnika u Austriji.

Celokupna obuka se realizuje kroz 3 modula koje realizuju austrijski predavači/treneri:

 • Projektni menadžment
 • Sopstveni menadžment, lobiranje i liderstvo
 • Upravljanje zaposlenima i motivacija

Po završenoj obuci polaznici polažu testi dobijaju sertifikat Instituta za privredni razvoj (WIFI) Privredne komore Austrije. Testovi su zasnovani na pravilima koja su odobrena od strane austrijskog Saveznog ministarstva za privredu i rad. WIFI sertifikati su priznati u svim zemljama Evropske unije i imaju karakter javne isprave, a u mnogim zemljama ih priznaju i akademska tela.

Obuke se odvijaja tri dana u tri sukcesivne nedelje u terminima koji omogućavaju nesmetan rad preduzeća i izvršavanje poslova zaposlenih. Termini obuka su tako postavljeni da odražavaju tzv. sistem podele vremena u obučavanju zaposlenih- pola vremena za obuku daju preduzeća iz kojih učesnici dolaze a pola sopstvenog vremena investiraju sami zaposleni koji učestvuju na obuci.

Program je koncipiran tako da je pogodan za sve zaposlene jer kompetencije koje razvija su potrebne za većinu zanimanja i radnih mesta.

Dodatna vrednost ovog programa je 5- dnevno poslovno- studijsko putovanje u Austriju (troškove snosi WIFI Institut) i učešće na biznis forumu u Beču. Naime, nakon završetka obuke za sve učesnike obuke  biće organizovana poseta Austriji i učešće na biznis forumu i uspostavljanje kontakata sa austrijskim preduzećima i privrednicima u cilju uspostavljanja eventualne saradnje (prodaja, kupovina, zastupništvo, zajedničko ulagnje i sl.) i razmene iskustava sa austrijskim preduzećima iz iste ili srodne delatnosti radi prodaje, kupovine. Troškove boravka (hotelski smeštaj, prevoz u Beču, ishrana)  kao i učešća na biznis forumu snosi WIFI Institut Privredne komore Austrije osim troškova prevoza od Beograda do Beča koji snose učesnici obuke.

MNG Centar će organizovati zajednički prevoz avionom od Beograda do Beča, za sve učesnike obuke, kako bi se postigla najpovoljnija cena karte. Očekivana cena povratne avio karte ne bi po osobi trebala da pređe iznos od 100 evra (verovatno i niže).

WIFI obuke i testovi se sprovode u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000 i praktično su orjentisani.

Predavači koji sprovode ovu obuku imaju iskustvo rada u realnom poslovnom okruženju i praktično ekspertsko znanje. Programi obuka pokrivaju relevantne praktične primere, koje polaznici mogu odmah zatim primeniti u svom poslovanju. Obezbeđen je prevod sa nemačkog jezika. Ovaj program po svojoj formi i sadržaju spada u mini MBA programe. Moguće je učešće na pojedinačnim modulima.

Ciljna grupa:

Ovaj program obuke namenjen je svim zaposlenima u preduzećima i javnim institucijama koji žele da usavrše sopstvene veštine, imaju potencijal za profesionalni razvoj i/ili rukovode poslovnim procesima i ljudima.

 • Top menadžeri,
 •  Menadžeri funkcionalnih oblasti, linijski rukovodioci,
 •  Zaposleni u privatnim preduzećima i javnim institucijama,
 •  Menadžeri i vlasnici malih i srednjih preduzeća.

 Sadržaj obuke:

Obuka se sastoji od tri modula, svaki modul traje tri dana. Obuke izvode vrhunski austrijski predavači, sa praktičnim iskustvom, a polaznicima je obezbeđen prevod.

 

Modul 1: Projekt menadžment (18 časova); 16-18. maj o.g.

Ciljevi:

 • Razumevanje široke primene projektnog menadžmenta kao bazične kompetencije potrebne svim radnim mestima
 • Usvajanje metoda projektnog menadžmenta i njegove upotrebe u okviru radnih mesta i preduzeća

 Sadržaj:

 • Koncept projektnog menadžmenta
 • Standardi projektnog menadžmenta-PMBOK
 • Primena principa projektnog menadžmenta na nivou odeljenja/sektora
 •  Primena projektnog menadžmenta na nivou radnog mesta
 • Kreiranje projektnog plana i planiranje projektnih aktivnosti
 • Uspostavljanje milestones
 • Organizovanje projektnih timova
 •   Kontrola izvođenja projekata
 • Organizacija i upravljanje preduzećem kroz projektno-matričnu strukturu

Modul 2: Sopstveni menadžment, liderstvo i lobiranje (18 časova); 23-25. maj o.g.

Ciljevi:

 • Osnaživanje sopstvenih kompetencija u cilju efikasnog rada

Sadržaj:

 • PR Instrumenti
 • Korporativne komunikacije
 •  Krizni PR i preventivno delovanje
 •  Lična organizacija rada
 • Definisanje ciljeva i određivanje prioriteta
 • Koji tip sam ja- radni profil ličnosti?
 •  Šta su odnosi i šta ih održava stabilnim?
 • Suočavanje sa negativnim iskustvima- samopoštovanje- otpornost- mentalna snaga
 •  Kontrolisati svoj stav
 • Jačanje poverenja- motivacioni oblici
 •  Pojam lobiranja
 • Tehnike poslovnog lobiranja
 • Četiri koraka uspešnog lobiranja
 • Pravila i zamke lobiranja

Modul 3: Upravljanje zaposlenima i motivacija (18 časova); 29-31. maj o.g.

Ciljevi:

 •  Sticanje veština u organizacionom i sociopsihološkom kontekstu
 • Jačanje emocionalnih snaga kroz iskustvo učenja na seminaru

Sadržaj:

 • Menadžment feedback kontrolni sistem
 •  Komunikacija kao menadžment instument
 • Situaciono orjentisani menadžment stilovi-situaciono rukovođenje
 • Šanse za učenjem-personalni menadžment
 • Selekcija i regrutacija talenata
 • Stavovi i motivacija
 • Motivacione teorije i njihova praktična primena
 • Tehnike za motivaciju zaposlenih
 • Motivacija i nagrađivanje
 • Kvantitativni i kvalitativni performans menadžment-upravljanje učinkom
 • Timski orjentisan menadžment
 •   Efikasan timski rad
 • Rešavanje konflikata

 

Napomena: Moguće je prijaviti učešće na pojedinačnim modulima uz korigovanje iznosa kotizacije.

Ispit-sertifikacija:

·        Pravo na izlazak na test imaju kandidati koji su pohađali min. 75% časova obuke,

·        Po završenoj obuci polaznici polažu završni test (a,b,c odgovori; 3 x 20 pitanja),

·        Svi učesnici koji polože test dobijaju sertifikate/diplome Instituta za privredni razvoj (WIFI) Privredne komore Austrije.

Metode učenja:

Radionice (timskiiindividualnirad), simulacije, predavanja, samostalnaizradaprojektnihzadataka, studijeslučaja.

Predavači:

Vilma Gurresh, na Univrezitetu u Beču završila poslediplomske studije iz oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije. Konsultant i trener na treninzima iz oblasti lobiranja i odnosa sa javnošću u Austriji i širom sveta. Poseduje relevantno praktično iskustvo. Sarađivala je sa više multinacionalnih kompanija u programima obuke kadrova. Bila je konsultant na više evropskih projekata. Radila u više austrijskih konsultantskih agencija za PR.

Mr Kristijan Husak je trener i konsultant iz oblasti upravljanja projektima. Direktor je konsultanske kompanije u Austriji. Dugogodišnji je trener WIFI instituta. Saradnik je Internacionalnog menadžment centra pri Karl Franzes Univerzitetu u Gracu za projektni menadžment kao i Univerziteta primenjenih nauka FH Joanneum Grac. Pruža konsultantske usluge austrijskim firmama prilikom nastupanja na američkom tržištu. Poseduje veliko praktično iskustvo.

Dr Viktor Dedić, stalni saradnik WIFI instituta sa velikim iskustvom u treningu i coaching-u zaposlenih i menadžera iz oblasti ljudskih resursa, razvoja zaposlenih i strateškog planiranja. Do sada je održao veliki broj treninga u Austriji i više desetina seminara širom sveta. Takođe je radio na velikom broju praktično orjentisanih projekata za kompanije u Austriji i u inostranstvu.

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24, Beograd, 16 - 31. maj 2013.

Dimanika izvođenja obuke:

Modul 1 – 16-18. maj 2013. (četvrtak i petak od 13 časova; subota od 10 časova)

Modul 2 – 23-25. maj 2013. (četvrtak i petak od 13 časova; subota od 10 časova)

Modul 3 – 29-31. maj 2013. (sreda, četvrtak i petak od 13 časova)

Cena:

Sertifikovani menadžment program se realizuje po promotivnim cenama:

Za prijave do 15. aprila 2013. godine:  Pripremna obuka (9 dana) + polaganje testa+ 5-dnevni boravak u Beču =  540,00 eura (plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) + PDV(20%)

Za prijave posle 15. apila 2013. godine: Pripremna obuka (9 dana) + polaganje testa+ 5- dnevni boravak u Beču =  670,00 eura (plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbiji na dan uplate) + PDV(20%)

Kotizacija uključuje: učešće na tri trodnevna modula, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i ručkove tokom obuka, prevod sa nemačkog, polaganje testa, 5- dnevni boravak u Beču. U cenu nisu uračunati troškovi prevoza do Beča.

Učešće na pojedinačnom modulu = 270 eura (plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) + PDV(20%)

Kotizacija uključuje: učešće ne pojedinačnim modulima, skripte i druge nastavne materijale za konkretan modul, osveženje i ručak tokom obuke.

Popusti:

·        Ukoliko se prijavi dva učesnika iz iste kompanije popust od 10 % na ukupan iznos fakture

·        Ukoliko se prijavi tri učesnika iz iste kompanije popust od 12 % na ukupan iznos fakture

·        Ukoliko se prijavi četiri učesnika iz iste kompanije, peti dobija desplatno učešće ili popust 20% na ukupan iznos računa.

Mogućnost uplate iznosa kotizacije u tri rate.

Broj mesta ograničen na 20 učesnika.

Prijavljivanje

Prijavu za učešće na treningu možete izvršiti na telefone:

011/3283-248
011/3284-269
011/3284-485
062/658-973
063/70-111-20

Ili slanjem e-maila sa sledećim podacima: naziv treninga/seminara; ime i prezime; naziv organizacije i kontak telefon.

E-mail:office@mngcentar.com

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
540
EUR
Popust za kurs: 
- Ukoliko se prijavi dva učesnika iz iste kompanije popust od 10 % na ukupan iznos fakture · Ukoliko se prijavi tri učesnika iz iste kompanije popust od 12 % na ukupan iznos fakture
Uslovi plaćanja: 

Plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Mogućnost uplate iznosa kotizacije u tri rate.

 

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
16.05.2013 - 31.05.2013
Fond časova: 
54
Dinamika nastave: 
Modul 1 – 16-18. maj 2013. (četvrtak i petak od 13 časova; subota od 10 časova) Modul 2 – 23-25. maj 2013. (četvrtak i petak od 13 časova; subota od 10 časova) Modul 3 – 29-31. maj 2013. (sreda, četvrtak i petak od 13 časova)
Termini održavanja nastave - Opis: 

16 - 31. maj 2013.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: