You are here

Upotreba Excela-a kao alata u finansijama – 18-20. mart 2013.

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Srednji
Opšte informacije: 

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Trening je u potpunosti ispunio očekivanja, upotpunio je moje znanje iz ove oblasti i dao mi ideje kako dalje da usavršim i ubrzam svoj posao.“
Ana Obradović, računovođa; Švedska ambasada

„Trening je veoma koristan. Pomoći će mi u povećanju produktivnosti izrade izveštaja koji se uglavnom rade manuelno. Kompletno je ispunilo moja očekivanja.“
Tatjana Bura, samostalni stručni saradnik; Unicreditbank ad Srbija

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

 • Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.
 • Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.
 • Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

 • Organizovanje i formatiranje podataka
 • Rad sa tabelama i grafikonima
 • Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)
 • Formule za finansijske proračune
 • Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)
 • Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

 • Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način
 • Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24, Beograd, 18-20. mart 2013. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

 • Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:

 • 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. Godini
 • 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara, peti učesnik iz iste firme-gratis;
 • 20% popustazačlanove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou;
 • 20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
34.300
DIN
Popust za kurs: 
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. Godini; 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara, peti učesnik iz iste firme-gratis; 20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
18.03.2013 - 20.03.2013
Fond časova: 
12
Termini održavanja nastave - Opis: 

18-20. mart 2013. od 17.15 – 20.30 časova

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: