You are here

UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA DOGAĐAJIMA – EVENT MANAGEMENT

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Događaji danas u društvu imaju veoma značajnu ulogu. Menadžment događaja kao deo oblasti menadžmenta, veoma je široka. Događaji predstavljaju planiranu privremenu aktivnost sa velikim ekonomskim aspektom, koji ima uticaj na lokalnu i državnu ekonomiju, u smislu investicija, zapošljavanja i prihoda.

 

Za uspešno organizovanje i upravljanje događajima, potrebna je multidisciplinarnost. Osim uobičajenih sastanaka, konferencija i sajmova, u novom milenijumu pojavljuje se pojam “Advertainment”, kombinacija reči oglašavanje i zabava. Da li je upravljanje događajima aktivnost u okviru kompanije ili  samostalna aktivnost, utvrđivanje cilja i zadatka, brendiranje i marketing, identifikovanje aktivnosti, organizovanje angažovanih profesionalaca i prepoznavanje kriznih situacija su oblasti koje menadžer događaja mora da poznaje.

 

Trening se bavi praktičnim delom menadžmenta događaja sa zadatkom, da polaznicima približi tehnike ovog kompleksnog, odgovornog ali i veoma izazovnog i dinamičnog zanimanja.

 

Na ovom treningu dobićete odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz oblasti event menagement-a, koji će vam pomoći da izbegnete neprijatne situacije i obezbedite pozitivnu klimu za uspešno poslovanje.

 

Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

 

Ciljnagrupa:

 

Trening je namenjen svima koji ovu modernu oblast menadžmenta vide kao primarno zanimanje ili kao komparativnu prednost u okviru posla kojim se bave.

 

Ciljtreninga:

 

Cilj ovog treninga je da se steknu osnove u organizovanju i  upravljanju događajima,  da se ovlada osnovnim delatnostima i alatima kao i da se  polaznici ohrabre  da se upuste samostalno u projekte. Rukovodilac u državnom ili privatnom sektoru, menadžer, direktor,  poslovni asistent, slobodni umetnik, trener- svi u sebi moraju da imaju jednu zajedničku komponentu – organizator.

 

Teme:

 

·        Uticaj događaja na povećanje poslovnih mogućnosti;

 

·        Utvrđivanje ideje, svrhe, koncepta i koraka realizacije događaja;

 

·        Operacije i taktike za realizaciju;

 

·    Aspekti i područja događaja: dizajn, kreiranje politike događaja, personal, marketing, hrana&piće, PR, bezbednost, finansiranje, evaluacija, feedback.

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 

·        Samostalno dizajnira, planira, organizuje i rukovodi događajima;

 

·       Implementira principe teorijskog aspekta menadžmenta događaja uz sistemski pristup i obraćanje pažnje na detalje;

 

·  Primenjuju alate informacionih tehnologija u cilju efikasnog i efektivnog rada; pravljenje finansijske konstrukcije; primena bezbednosnih principa itd.

 

Predavač:

 

Robert Popović, savetnik u protokolu Vlade Republike Srbije. Poseduje desetogodišnje iskustvo na poslovima protokola. U svom poslu je bio odgovoran za organizacije događaja sa najstrožim protokolarnim karakterom.

 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
10.700
DIN
Popust za kurs: 
· 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini · 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme - gratis; · 20% popusta za fizička lica

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
15.07.2013
Fond časova: 
6
Termini održavanja nastave - Opis: 

15. jul 2013. od 9.30 - 15.00 časova

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24/III sprat

Podelite sa prijateljima: