You are here

UPRAVLJANJE VREMENOM

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Nudimo vam najmodernije sredstvo za upravljanje vremenom koje će vas ohrabriti i stimulisati da upravljate svojim životom na najoptimalniji način. Sredstvo četvrte generacije upravljanja vremenom je u skladu sa načelom da su ljudi važniji od stvari I dogadjaja. Efektivno upravljanje vremenom predstavlja ključ za održavanje ravnoteže u životu I postizanje ličnog i profesionalnog zadovoljstva.

 

Za sve velike životne uspehe postoji i pravo vreme i svima je važno da znaju kako da poboljšaju izglede da ostvare svoje ciljeve i osete da imaju veću kontrolu nad svojim životom. 

 

Upravljanje vremenom je najvažnija veština uspešnih ljudi, a za kompanije je uslov da se maksimalno efikasno iskoriste poslovni i ljudski kapaciteti. Procenjuje se da je iskorišćenost ljudskih potencijala u privredi, svega 30-40%, a najviše energije i vremena se gubi zato što ne postoje jasni ciljevi, planiranje, prioriteti i pregled kako zaposleni upravljaju vremenom. Uspešnost pri upravljanju vremenom podstiče kreativnost na radu, motivisanost za rad, boljoj organizaciji slobodnog vremena i smanjenju ili eliminisanju stresa.

 

Najvredniji resurs sa kojim svi u jednakoj meri raspolažu na putu ka ostvarenju ciljeva je vreme. Upravljanje vremenom zahteva mnogo više od liste poslova i toga da naučimo da kažemo ne. To je veština koja zahteva samoprocenu, planiranje i stalnu disciplinu i napredovanje.

 

Trening će vam biti od izuzetne koristi jer možete da počnete da planirate vreme kako biste ostvarili svoje ciljeve i živeli u skladu sa najdubljim vrednostima koje daju značenje i smisao vašim krajnjim ciljevima, rasporedima i životu uopšte.

 

Ako ne koristite vreme da biste ostvarili svoje ciljeve, trebalo bi nešto da promenite.

 

Metod rada: predavanje, primena instrumenta, studije slučaja, analiza, diskusija, upitnici.

 

Ciljna grupa:

 

·        zaposleni u privatnom i javnom sektoru,

 

·        direktori i menadžeri kompanija,

 

·        zaposleni u ljudskim resursima,

 

·        zaposleni u marketingu, prodaji i administraciji,

 

·        preduzetnici,

 

·        sva lica čija profesija zahteva planiranje prioriteta.

 

Cilj seminara:

 

Unapređenje veštine upravljanja vremenom i prepoznavanje uslova  za ostvarenje ličnih i profesionalnih ciljeva posvećujući vreme stvarima koje su najvažnije.

 

 Teme:

 

·        Dostignuća četiri generacije teorija o upravljanju vremenom;

 

·        Zajednički imenitelj uspešnih ljudi;

 

·        Ključno polazište i srž uspešnog ličnog upravljanja;

 

·        Racionalno korišćenje vremena;

 

·        Trenutno i željeno upravljanje aktivnostima;

 

·        Kako odrediti prioritete;

 

·  Intrument četvrte generacije teorije o upravljanju vremenom: praktična primena instrumenta;

 

·        Otkriti i otkloniti uobičajene prepreke;

 

·    Dobre navike u upravljanju vremenom: ”čovek formira naviku, a navika formira budućnost”;

 

·    Izaći na kraj sa nepovoljnom organizacionom kulturom i radnim okruženjem i uspostaviti atmosferu maksimalne radne produktivnosti – studije slučaja;

 

·        Smanjenje radne preopterećenosti i stresa.

 

Po završetku ovog seminara polaznik je osposobljen da:

 

·        Bolje razume načela ličnog upravljanja;

 

·    Prepozna svoje prioritete i napravi plan za efektivno upravljanje vremenom;

 

·        Proceni način na koji provodi vreme i otkrije šanse za napredak;

 

·    Primeni instrument za planiranje prioriteta i uspostavi ravnotežu važnih uloga u životu;

 

·        Da dela, a ne da bude predmet nečijeg delanja;

 

·        Pobedi najveće potrošače vremena.

Predavač:

 

Tatjana Dragosavac, diplomirani politikolog.  HR specijalista i internacionalni trener u oblasti Veština rukovođenja i Međunarodnog protokola. Navedene treninge realizuje u saradnji sa svetski poznatim kompanijama i institucijama. Sertifikovani je trener u oblasti samoprocene u procesu razvoja karijere, Coaching-a i Profesionalnog usavršavanja. Poseduje veliko praktično iskustvo.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
8.700
DIN
Popust za kurs: 
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini · 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis; · 20% popusta za fizička lica

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
11.07.2013
Fond časova: 
6
Termini održavanja nastave - Opis: 

11. jul 2013. od 09.30 – 15.00 časova

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: