You are here

ECDL osnovna informatička obuka

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

NS PRO GROUP je autorizovani ECDL test centar. To znači da kod nas možete spremiti i polagati ispite za međunarodno priznatu ECDL diplomu koja Vam može biti od izuzetne važnosti kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Razlozi uvođenja i primene ECDL programa u Srbiji:

Često u novinama vidimo ponude za zapošljavanje u kojima je jedan od uslova konkursa, "poznavanje rada na računaru." Kako nigde nije definisano šta se pod tim uslovom podrazumeva, često se dovode u nedoumicu, oni koji traže posao, ali i oni koji ga nude. Iz ostalih uslova konkursa se može zaključiti da se zahteva poznavanje rada na personalnom računaru i određenih korisničkih aplikacija, radi efikasnijeg obavljanja poslova određenog zanimanja, a ne za profesionalno bavljenje informatikom. Zato je Jedinstveni Informatički Savez Srbije (JISA) www.jisa.rs, pokrenuo aktivnosti uvođenja i primene svetski priznatog programa obrazovanja i provere informatičkih znanja korisnika, European Computer Driving Licence (ECDL).

Evropska računarska diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL normi.

Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

ECDL norme definišu postupke uvođenja i primene programa provere znanja za ove programske celine (module):

 1. Osnove informacione tehnologije
 2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
 3. Obrada teksta
 4. Tabelarne kalkulacije
 5. Baze podataka
 6. Prezentacije
 7. Informacije i komunikacije


Kome je ECDL Core namenjen?

ECDL Core je namenjen svima koji u svakodnevnom radu koriste personalni računar. ECDL Core standardizovani dokaz poznavanja i potpune kompetentnosti u korišćenju personalnog računara i računarskih aplikacija obuhvaćenih ovim programom, kao i osnovnih pojmova informaconih tehnologija.

Šta je ECDL Start?

ECDL Start je deo ECDL Core programa koji obuhvata 4 od 7 predviđenih modula u zavisnosti od potrebe kandidata.


Prednosti ECDL Programa

 • dokaz i poznavanju rada na računaru i veće mogućnosti za zaposlenje
 • posedovanje međunarodno priznate kvalifikacije
 • viši nivo osnovnih IT veština
 • veće samopouzdanje u korišćenju računara
 • osnova za sticanje novih IT veština
 • mogućnost fleksibilnog učenja


ECDL u svetu

U svetu je trenutno aktivno preko 25000 centara za testiranje, u 147 država. U Velikoj Britaniji ih ima preko 4000, u Irskoj 1100, u Francuskoj 900, u Austriji 1050, u Mađarskoj 400, u Rumuniji 400, u Grčkoj 850... Do sada je preko 6 miliona osoba položilo sve ispite i dobilo ECDL sertifikat.

Budite i Vi deo ove globalne tendencije........

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
17.000
DIN
Popust za kurs: 
-studenti, đaci, nezaposleni - 15% popusta za obuku, popust za indekse u vrednosti od 25%, za zaposlene mogućnost plaćanja putem administrativne zabrane

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
22.07.2013 - 02.08.2013
Fond časova: 
45
Dinamika nastave: 
svaki radni dan po 3 sata

Lokacija

Grad/Opština: 
Novi Sad
Adresa: 
Železnička br 4

Galerija

Podelite sa prijateljima: