You are here

Osnovna informatička obuka po ECDl standardu

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

EVROPSKA KOMPJUTERSKA 
VOZAČKA DOZVOLA (ECDL)

EVROPSKA RAČUNARSKA DIPLOMA

Evropska računarska diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje stepen poznavanja rada na računaru prema ECDL standardu. 

Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). 

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za ispite bilo gde u svetu, da polažu redosledom kojim žele, u različitim ovlašćenim test centrima, te da nakon svih položenih ispita dobiju potvrdu koja je priznata u celom svetu. 

Ovlašćene škole i centri za testiranje održavaju kurseve za polaganje ispita koji su usklađeni sa zahtevima ECDL programa. Nakon pohađanja kursa polaže se ispit za pojedini modul. Položeni ispit se evidentira u indeksu polaznika u SCG, ECDL bazi podataka.

Centar za edukaciju NS pro group je autorizovani ECDL test centar još od 2003. godine, odnosno od samog početka delovanja ECDL fondacije na teritoriji naše zemlje. Danas broji preko 20 ovlašćenih ECDL ispitivača u svim centrima na teritoriji Srbije, i može se pohvaliti sa preko 400 izdatih ECDL Core i ECDL Start sertifikata. 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
7.650
DIN
Popust za kurs: 
-15%

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
40

Lokacija

Grad/Opština: 
Novi Sad
Adresa: 
Železnička 4

Podelite sa prijateljima: