You are here

Naučite da koristite Word i Excel kao pravi eksperti

Organizator

Osnovne informacije

Tip kursa: 
Nivo kursa: 
Početni
Opšte informacije: 

100% efikasan način da naučiš da radiš u Excel-u i Word-u

U današnjem, savremenom društvu poznavanje rada na računaru je postao imperativ. Kompjuteri ulaze u naše domove i na naša radna mesta kao dragocena pomoć u izvršavanju brojnih poslova i zadataka.

Sa sve većim razvitkom naše zemlje i njenim uključivanjem u savremene svetske tokove, potreba za vrsnim poznavaocima rada na računaru sve više raste. Nijedan posao se, danas ne moze zamisliti bez znanja Windows-a, Word-a i Excel-a.

Obukeikursevi.com Vam nudi mogućnost da za 8 nedelja naučite sve o ovim kompjuterskim programima i tako adekvatno odgovorite  na sve složenije poslovne zahteve koje pred Vas postavlja savremeno društvo.

Kurs je namenjen:

- nezaposlenim licima kako bi sa novim znanjem pronašli posao

- zaposlenim licima koji žele da unaprede svoje znanje

- firmama koje žele da adekvatno obuče svoje zaposlene

- studentima kako bi na vreme ovladali programima koje će svakodnevno koristiti kada se zaposle

- svima koji žele da budu što efikasniji i produktivniji u svim segmentima života

Kurs je podeljen u 2 etape. Prva polovina kursa namenjena je obuci za korišćenje programa za obradu teksta – Word-a, dok je druga polovina kursa predviđena za obuku na programu za tabelarne proračune – Excel-a.

Program kursa iz Word-a čine sledeće oblasti:

- Definisanje radnog prostora Word-a

- Kreiranje, snimanje i otvaranje novog dokumenta

- Kucanje i formatiranje teksta

- Određivanje i podešavanje margina paragrafa

- Zaglavlje i podnožje teksta

- Kopiranje i premeštanje teksta

- Pravljenje stubaca

- Nabrajanje brojevima ili znacima

- Ubacivanje velikog početnog slova

- Kreiranje tabele

- Unos grafičkih objekata i simbola u dokument

- Prelom teksta i štampanje dokumenta

Program kursa iz Excel-a čine sledeće oblasti:

- Osnove Excel-a

- Podešavanje Excel-a

- Modifikovanje radnog lista

- Formatiranje ćelija

- Formule i funkcije

- Sortiranje ćelija

- Grafikoni

- Priprema za štampu

Trajanje kursa je 8 nedelja, 24 časa.  Osamnaest časova predviđenih za Word i Ecxel, i šest časova obuke za Power point, koje od škole dobijate GRATIS.

Sa završetkom kursa ćete steći  znanje koje ce Vam omogućiti da unapredite kako svoj lični tako i poslovni život, odnosno:

- Da postanete bolje organizovani, efikasniji i produktivniji u svim segmentima života

- Da doskočite svim rokovima i tako smanjite stres

- Da kompleksne zadatke obavljate na vreme

- Da brže nađete zaposlenje

- Da unapredite svoju profesionalnu poziciju

Nastavu izvode iskusni i kvalitetni predavači koji će Vam na najbolji mogući način preneti znanje iz ove oblasti. Obuka se izvodi na najsavremenijim računarima, uz prisustvo video projektora pomoću kojeg će polaznici na praktičan i kvalitetan način sticati neophodna znanja.

Kada završite obuku, dobijate sertifikat o odslušanom kursu, koji ćete moći da iskoristite prilikom razgovora za posao.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
14.000
DIN
Popust za kurs: 
-7000 DIN
Uslovi plaćanja: 

Dve mesečne rate

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
24
Dinamika nastave: 
1 nedeljno 3 casa

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Terazije 14, Beograd

Podelite sa prijateljima: