You are here

FINANSIJSKI IZEŠTAJI I OCENA FINANSIJSKE POZICIJE I PERFORMANSI PREDUZEĆA

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

ORGANIZATOR

Agencija: Sigma konsult, Beogradska 18.

11000 Beograd

www.sigma-edukacija.weebly.com

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 TIP KURSA: knjigovodstvo/računovodstvo

 NIVO KURSA: poslovni

 OPŠTE INFORMACIJE:

Upoznavanje sa računovodstvenim evidencijama i sadržajem poslovnih knjiga;

Upoznavnje sa sadržajem finansijskih izveštaja ;

Elementi finansijske analize na bazi finansijskih izveštaja i zaključnog lista;

neto obrtni fond, likvidnost, dugoročna solventnost, profitabilnost;

Cash flow analiza na bazi izveštaja o tokovima gotovine.

Cilj obuke:

       Da osposobi mednadžere i zaposlene na poslovima računovodstva i  finansija, da koriste računovodstvenu bazu podataka u svrhu uspešnog upravljanja finansijama preduzeća.

       Da upozanaju osnovne računovodstvene postupke i tehnike i uspostave interaktivan odnos sa svojim računovodstvom.

       Da se osposobe za aktivno praćenje, analizu i kontrolu poslovanja, finansijske pozicije i finansijskog rezultata preduzeća.

 

Metod obuke:

1. Izlaganje teme sa neophodnim upoznavanjem računovodstvenih postupaka, sadržajem finansiskih izveštaja i metodom finansijske analize.

2. Rad na praktičnim primerima.

3. Provera znanja  na kraju kursa.

4. Rad se izvodi prema priručniku koji će biti na raspolaganju polaznicima kao o prateći material, kontni okvir, prilozi i obrasci.

 5. Polaznici dobijaju radni materijal i CD, kao i potvrdu o pohađanju kursa.

 

DATUM ODRŽAVANJA,BROJ I DINAMIKA ČASOVA:

Datum početka kursa:            na upit              (sigma.edukacija@gmail.com)/ tel. 063/ 30 32 88

Trajanje kursa:                         4+4  časa  (dvodnevni seminar )    

Vreme održavanja                     po dogovoru

Mesto održavanja kursa           Beograd

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
12.000
DIN
Popust za kurs: 
-

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
8
Dinamika nastave: 
Vreme trajanja kursa je dva dana (4+4 časa)
Termini održavanja nastave - Opis: 

Po dogovoru.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Vračar
Adresa: 
Beogradska 18

Podelite sa prijateljima: