You are here

ZARADE, NAKNADE ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

ORGANIZATOR

Agencija: Sigma konsult, Beogradska 18.

11000 Beograd

www.sigma-edukacija.weebly.com

OSNOVNE INFORMACIJE

 TIP KURSA: knjigovodstvo/računovodstvo

 NIVO KURSA: poslovni
OPŠTE INFORMACIJE:

Obuka  za obračun i knjiženje: zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i naknada fizičkim licima po ugovorima, kao posebne celine u računovodstvu.

Metod obuke:

1. Izlaganje teme: poreski i računovodstveni aspekt.

2. Rad na praktičnim primerima.     

3. Rad se izvodi prema priručniku koji će biti na raspolaganju polaznicima kao o prateći material.

4. Polaznici dobijaju  priručnik i CD kao i potvrdu o pohađanju kursa.

Predavači:         Mr. Milan Bojić

                   Dipl. ecc, Branka Despotović

 

DATUM ODRŽAVANJA,BROJ I DINAMIKA ČASOVA:

 

Datum početka kursa:            na upit   (sigma.edukacija@gmail.com); tel.063/ 30 32 88         

Trajanje kursa:                        4+4 časa (dvodnevni seminar)       

Vreme održavanja                   po dogovoru

Mesto održavanja kursa           Beograd

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
12.000
DIN
Popust za kurs: 
-

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
8
Dinamika nastave: 
Vreme trajanja kursa je dva dana (4+4 časa)
Termini održavanja nastave - Opis: 

Po dogovoru

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Vračar
Adresa: 
Beogradska 18

Podelite sa prijateljima: