You are here

Osnovno poznavanje rada na računaru - Business Master 2

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Business Master 2
Ovaj kurs obuhvata obuku za rad u sledećim programima:

 • MS PowerPoint 2010
 • MS Access 2010

Kome je namenjen
Namenjen je svima koji žele da ovladaju tehnikama pravljenja slajd prezentacija u programu MS PowerPoint i da nauče rad sa bazama podataka u programu MS Access. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje ECDL Core sertifikata. Kurs obuhvata znanje potrebno za polaganje ECDL modula 5 i 6.

Potrebno predznanje
Polaznicima je potrebno osnovno poznavanje rada na kompjuteru.

Trajanje
5 radnih dana (po 4 školska časa dnevno)

Sadržaj

 • Kreiranje prezentacije u PowerPoint-u
 • Dodavanje i brisanje slajdova iz prezentacije
 • Umetanje, formatiranje i menjanje teksta
 • Dodavanje tabela, dijagrama, biblioteka gotovih slika na slajd
 • Podešavanje pozadine slajdova 
 • Primenjivanje formata na prezentacije
 • Primenjivanje šema animacije
 • Primenjivanje prelaza slajdova
 • Dodavanje OfficeArt elemenata na slajdove
 • Upravljanje Slide Master-om
 • Menjanje rasporeda slajdova
 • Prikaz slajdova, kontura, letaka, beleški govornika pre štampanja
 • Prikaz prezentacije
 • Upoznavanje sa Access-om
 • Izbor, unošenje i pretraživanje podataka
 • Formatiranje pregleda baze podataka
 • Automatske opcije
 • Definisanje formula
 • Podešavanje stranica i štampanje izveštaja, upita i tabela  
 • Principi modeliranja
 • Apsolutno i relativno adresiranje
 • Povezivanje pregleda 
Završni ispit: 

ECDL sertifikacija je dostupna u dva nivoa u zavisnosti od broja položenih modula.

 • ECDL Start sertifikat - stiče kandidat koji je položio 4 modula po izboru. Garantuje da vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i rad u navedenim aplikacijama na sertifikatu.
 • ECDL Core sertifikat - stiče kandidat koji je položio svih 7 modula. Garantuje je da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.
Prateći dokument: 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
5.790
DIN
Popust za kurs: 
-

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
26.08.2013 - 30.08.2013
Fond časova: 
20
Termini održavanja nastave - Opis: 

Business Master 2
(MS PowerPoint 2010, MS Access 2010)
26.- 30. avgust 2013
Radnim danima
16:00 - 19:15
 

Lokacija

Grad/Opština: 
Grad Novi Sad
Adresa: 
Trg mladenaca 5.

Podelite sa prijateljima: