You are here

Project Management - Kompletna obuka po PMI Metodologiji

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Upravljanje projektima (Project Management)
Kompletna obuka po PMI metodologiji

Kome je namenjen
Namenjen je svima koji učestvuju u radu na projektima, uključeni su njihovu podršku ili imaju interes vezan za projekat:

 • Rukovodioci u kompaniji
 • Sponzori projekata
 • Klijenti
 • Članovi projektnih timova
 • HR Rukovodioci
 • Kandidati za PMI akreditaciju
 • I svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje

Trajanje treninga
5 dana (prema potrebama može da se podeli na dva ili tri dela)

Sadržaj treninga

 • Uvod u projektno upravljanje
 • Osnove projektnog upravljanja po PMI metodologiji
 • Uloga i uticaj projektnog upravljanja u organizaciji
 • Ključni učesnici na projektu
 • Faktori uspeha projekta
 • Integracija projektnih komponenti
 • Upravljanje obimom projekta
 • Upravljenje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje ljudskim resursima (projektnim timovima)

Korist i prednosti
Polaznici ove visoko-specijalizovane obuke će biti osposobljeni za iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu projekata. Ovaj trening omogućava svim zainteresovanim za PMI akreditacije, PMP ili CAPM ispunjenje jednog od potrebnih uslova – 35 časova formalne obuke iz Upravljanja projektima.

PMI PMP akreditacija je prepoznata širom sveta i tražena od najvećih globalnih korporacija i vladinih ustanova koje investiraju u projekte velikih vrednosti. Izuzetno je vrednovana kod rada na investicionim i razvojnim projektima, posebno u građevinarstvu, naftnoj industriji, proizvodnji i distribuciji energije, IT industriji i Telekomunikacijama, finansijama, itd. Može se reći da vam ova akreditacija otvara vrata ka profesionalnoj karijeri i poslovnom napredovanju! www.pmi.org

Neophodni nivo predznanja: 

Poželjno je iskustvo iz rada na projektima ili u projektnim timovima.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
57.500
DIN
Popust za kurs: 
-

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
24.03.2014 - 26.03.2014
Fond časova: 
35
Termini održavanja nastave - Opis: 

Radnim danima 9:00 - 17:00

Lokacija

Grad/Opština: 
Grad Novi Sad
Adresa: 
Trg mladenaca 5.

Podelite sa prijateljima: