You are here

Prijava za kurs

Osnovna informatička obuka po ECDl standardu
9 cifara.
Odaberite naziv grada u kojem živite ili Vam je u blizini.

Vertical Tabs