You are here

D.R.Gilbert

D.R.Gilbert - slika
Obrazovna ustanova: 
D.R.Gilbert centar group
O ustanovi: 

D.R. Gilbert Centar Group doo je konsultantska kuća koja je osnovana sa ciljem da na što efikasniji način napravi spoj teorije i prakse. Naša primarna ideja je da kroz tematska predavanja, kurseve, seminare i simulacije konkretnih poslovnih situacija, izvršimo edukaciju ili doobuku kadrova određenih kompanija, kao i samih pojedinaca.
Omogućavamo kompanijama da dostignu punu poslovnu produktinost, tako što će svojim zaposlenima obezbediti znanje koje je dokazano u praksi.
D.R. Gilbert Centar Group svoju edukaciju zasniva na sledećim principima:
- principi motivacije (samo motivisan čovek je produktivan čovek)
- principi uspeha (biti uspešan je stvar primene dokazanih principa a ne stvar sreće)
- principi uticaja (kada god povećamo pozitivan uticaj na klijente, tržište i okruženje, mi poboljšavamo krajnji rezultat)
Objedinjavanjem ova tri principa dolazi se do prave formule za povećanu produktivnost zaposlenih. Obrađujemo savremene poslovne teme kao što su: tehnike prodaje, veština pregovaranja, veština komunikacije, liderstvo, timski rad, veština rukovođenja, javni nastup, upravljanje projektima, internet poslovanje, logističko poslovanje, vođenje magacinskog poslovanja, upravljanje stresom i vremenom, komunikaciju putem telefona, marketing u praksi…
Ono što nas čini specifičnim u odnosu na slične organizacije, jeste činjenica da su svi naši predavači i treneri, pre svega osobe koje su dokazane u praksi. Reč je pre svega o vrhunskim prodavcima, menadžerima, preduzetnicima, busines trenerima…
U sastavu D.R. Gilbert Centar Group-a posluju:
- D.R. Gilbert Centar
- D.R. Gilbert Consulting
- Akademija Komercijalne Komunikacije
Specifičnost programa D.R. Gilbert Centar Group-a jeste, što su svi programi autorski i prati ih adekvatna knjiga (priručnik). Svi oni su prilagođeni lokalnom poslovanju i poslovanju regiona.

Naša misija
Postojimo da pomažemo kompanijama i pojedincima da u potpunosti razviju svoj potencijal, da ih podstaknemo da konstantno rade na svom usavršavanju. Trudimo se da im na njihovom putu ka boljim rezultatima i višim ciljevima, pružimo konkretne alate u vidu dokazanih tehnika i modela dobre poslovne prakse.
Naša vizija
Pozitivna energija kao životni stil (interakcija) među ljudima i kompanijama.
Uspešni pojedinci i uspešne kompanije za rezultat daju uspešno društvo.
Naše vrednosti
* klijenti – Naši klijenti su smisao i razlog našeg poslovanja. Trudimo se da im svaka saradnja sa nama donese unapređenje poslovanja. Da im priuštimo novu dozu entuzijazma i pozitivne energije sa ciljem da što lakše realizuju svoje poslovne vizije i ambicije. Mi imamo zajednički cilj, jer uspeh naših klijenata je ostvarenje naše vizije.
* zaposleni – Verujemo da je samo motivisana osoba produktivna osoba. Iz tih razloga su naši zaposleni naš najvažniji resurs. Mi smo skladna, posvećena celina, jedinstvo različitih veština i pogleda usmerenih ka zajedničkom cilju. Brinemo jedni o drugima, konstantno otvoreni za učenje i pre svega posvećeni uspehu svojih klijenata.
* partneri – Trudimo se da budemo pravi oslonac i pouzdan poslovni ,,saputnik“ svim našim partnerima.
* društvena zajednica – Svesni smo okruženja u kome živimo i činjenice da je mnogima potrebna pomoć i podrška. Iz tih razloga konstantno učestvujemo u različitim humanitarnim akcijama. Pojavljujemo se u ulozi donatora i sponzora kada god smo u mogućnosti. Trudimo se da brinemo o društvu i okolini u kojoj živimo i da predstavljamo pravi primer uspešne poslovne prakse.
011/ 27-62-168, 062/ 235-915
seminari@drgilbert-centar.com

PIB: 
107 249 523