You are here

matebeograd

matebeograd - slika
Obrazovna ustanova: 
Mate d.o.o. Beograd
O ustanovi: 

"Biti obrazovan danas znači da znaš kako da stalno i sve više učiš."
Peter Drucker

Shvatajuću važnost obrazovanja za napredak društva, MATE Beograd temelji svoju misiju na ideji doživotnog obrazovanja. Verujemo da je obrazovanje osnovna vrednost u današnjoj privredi i da su stečena znanja i veštine ključ uspeha u konkurentnom i globalizovanom svetu, a obrazovani kadrovi ove zemlje njen najveći resurs i potencijal.

Seminari i poslovne konferencije koje organiziramo u saradnji sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa organizovani su po modelu najboljih svetskih poslovnih škola, pružaju polaznicima savremena znanja i veštine kakva se mogu steći na poznatim američkim i evropskim poslovnim školama i univerzitetima, a predavači su vrhunski, svetski priznati stručnjaci. Programi su u trajanju od 1 do 10 radnih dana, a odnose se na područja: menadžmenta, finansije, bankarstva, računovodstva, marketinga i dr. Odvijaju se na srpskom ili engleskom jeziku, kroz interaktivan rad profesora i polaznika, studije slučajeva i diskusiju.

Do sada smo uspješno sarađivali sa svim većim srpskim i međunarodnim firmama i korporacijama, a naše programe doživotnog obrazovanja iz raznih područja do sada je završilo više od 400 polaznika, većinom iz Srbije, ali i iz zemalja jugoistočne Evrope.

Osnovne karakteristike obrazovnih programa i poslovnih konferencija su:
- savremena znanja i veštine
- kvalitetni predavači sa dugogodišnjim iskustvom u akademskom radu i u radu sa poslovnim sektorom
- male grupe polaznika (10 - 30, zavisi od programa)
- moderno opremljen prostor i savremena pomagala nastavi
- saradnja s vrhunskim univerzitetima i poslovnim školama (University of Michigan, Ross Business School, SDA Bocconi, John Carroll University i dr.)
- najbolja savremena svetska literatura
- sertifikat o uspešno završenom seminaru
- međunarodni "networking" polaznika
- profesionalna organizacija seminara i orjentisanost na zadovoljstvo klijenata

PIB: 
104 224 583