You are here

NEVEN

NEVEN - slika
Obrazovna ustanova: 
Centar jezika NEVEN
O ustanovi: 

Centar jezika NEVEN radi od marta 2010. godine. Čini je mlad, ali već dovoljno iskusan tim predavača koji već desetak godina podučavaju strane jezike.

Naš princip rada je da učenje stranog jezika prilagodjavamo potrebama polaznika – dakle, učimo ih baš onome što je njima potrebno i osposobljavamo ih za konkretne komunikativne (usmene i pismene) situacije.

Kursevi nisu unificirani. Kod nas se uči dinamično, praktično i kreativno.

PIB: 
106 527 291