You are here

sigma-edukacija

sigma-edukacija - slika
Obrazovna ustanova: 
Sigma edukacija
O ustanovi: 

Agencija SIGMA CONSULT pruža usluge računovodstva, konsaltinga i edukacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.

Usluge računovodstva i konsaltinga

Računovodstvene usluge privrednim društvima i preduzetnicima:

- vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i preduzetnika
- prosto i dvojno knjigovodstvo
- vođenje glavne knjige i analitičkih knjiga: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, zaliha
- evidencija i obračun zarada
- evidencija i obračun PDV-a
- poreske prijave i poreski bilans
- završni račun - finansijski izveštaji
- IOS obrasci
- izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu i ostalih pravilnika
- periodično izveštavanje po dogovoru - polugodišnje, kvartalno

Registracija:
- privrednih društava, ogranaka i preduzetnika.

Poresko savetovanje

Edukacija - kursevi računovodstva

Objedinjujući računovodstvenu praksu, i uključujući saradnike sa iskustvom na poslovima računovodstva i upravljanja finansijama društva, spremni smo da ponudimo ciklus kurseva iz ovih oblasti:

Kurseve knjigovodstva:

Osnovni kurs koji ima za cilj da omogući sticanje znanja za samostalno vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Viši kurs koji se nadovezuje na prethodni i obuhvata transakcije i poslovne promene za koje je potreban složeniji postupak obračuna i knjigovodstvenog evidentiranja. Progam ovog kursa uključuje i finansijsku analizu.

Obuka se obavlja i kroz jednodnevne i dvodnevne kurseve iz određenih oblasti računovodstva i poslovnih finansija.

PIB: 
104 756 277