You are here

Srma

Srma - slika
Obrazovna ustanova: 
Srma Consulting
O ustanovi: 

Od 2000. do danas, učestvovali smo u razvoju hiljade ljudi i doprineli razvoju njihovih karijera. Treninzi prodaje, pregovaranja, Team Building i Train The Trainer su ono po čemu nas najčešće prepoznaju.

PIB: 
101 849 398