You are here

Šta znače najčešće skraćenice u oglasima za posao

Verzija za štampuVerzija za štampu

esto čujete internet stručnjake kako barataju raznim skraćenicama, a za koje ne znate šta znače. Takođe Internet akronima sve je više u oglasima za posao, a vi niste sigurni da li ste uopšte za to radno mesto jer ne znate njihovo značenje. Evo značenja najčešćih skraćenica.

B2B: Business to Business
Firme koje prodaju drugim firmama.

B2C: Business to Consumer
Firme koje direktno prodaju potrošačima.

BR: Bounce Rate
Odnosi se na procenat ljudi koji koji uđu na web sajt i odmah odu sa njega bez kliktanja na bilo šta od sadržaja na tom sajtu.
Email bounce rate se odnosi na procenat neuspešno dostavljenih imejlova. Obično se dešava zato što su neke adrese zastarele ili pogrešno zapisane.

CMS: Content Management System
Ovaj akronim se odnosi na softver pomoću kojeg se prave, vode i uređuju web sajtovi. Napravljen je za one koji ne znaju mnogo o programskim jezicima, a žele da naprave sajt koji mogu sami da vode. Primeri CMS-a su: WordPress, Drupal, Joomla, WIX, and Squarespace.

CPA: Cost per Action
To je model internet marketinga po kom osoba koja je pokrenula reklamu plaća za svaku akciju (impression) koju neko izvrši sa reklamom, bilo da je u pitanju klik, podnošenje formulara ili prodaja. Internet marketing stručnjaci obično koriste CPA kako bi odredili koliko im treba novca za reklamu koja uspeva kod ljudi.

CPC: Cost per Click
CPC način je plaćanja u internet marketing, što znači da će sajt koji koristi CPC naplatiti osobi koja reklamira nešto svaki put kad internet korisnik klikne na njihovu reklamu. Za ovaj metod plaćanja obično postoji dnevni budžet i čim se on potroši reklama se gasi.

CPM: Cost per Mille
Ovo je model plaćanja reklama koji se bazira na sistemu plaćanja 1000 “impresija” CPM jedinica odnosno 1000 prikaza reklama. Ukupan trošak po CPM modelu se računa tako što se cena CPM-a podeli sa brojem CPM jedinica. Primer može biti oglašavanje na Facebook ili Google AdWords-u.

CTR: Click through rate
To je  način da se izmeri uspeh online reklame. Sračunava se u procentima tako što se podeli broj klikova na reklamu sa brojem akcija koje je internet korisnik preduzeo. To se potom pomnoži sa 100. I izražava se u procentima.
CTR je odličan način da procenite koliko je uspešna Vaša online reklama ili online marketinška kampanja. Ako je reklamu videlo 100 ljudi, ali je samo jedna osoba kliknula na nju, onda je CTR 1 odsto (odnosno 1 : 100).

GA: Google Analytics
Google Analytics je Google-ov servis koji pruža detaljan uvid u statistike saobraćaja određenog sajta i sabraćaja do tog sajta. Internet marketing stručnjaci koristi GA kako bi bolje upoznali svoje potencijalne potrošače tj. kako bi znali odakle dolaze internet korisnici na njihov sajt i kako bi videli sve oblike interakcije korisnika sa njihovim sajtom.
 
PV: Page View
Pregled stranice je zahtev da se učita jedna stranica na internetu. Internet marketing stručnjaci ga koriste da bi analizirali svoje sajtove kao i da bi proverili da li ima ikakvih promena u rezultatima web stranice u pogledu više ili manje pregleda.

Reach
U svetu internet marketinga reach se odnosi na broj ljudi koji čini publiku na koju je Vaša reklama ciljana.

SEM: Search Engine Marketing
Search Engine Marketing podrazmeva plaćanje reklamiranja preko pretraživača. To je vid internet marketinga koji ima za cilj da učini sajt što vidljivijim tj. da ga rangira što više u rezultatima pretrage, i to putem optimizacije i reklamiranja.

SEO: Search Engine Optimization
Baš kao i SEM, se fokusira na internet marketing na nivou pretraživača. Najveća razlika između SEO-a i SEM-a je da prilikom korišćenja SEO-a ne postoji plaćanje pretraživačima. SEO rangira web sajtove u organskoj pretrazi. Neke od ključnih tačaka su optimizacija slika, ključne reči, brzina učitavanja, “bounce” stopa, linkovanje, šerovanje na društvenim mrežama i mnoge druge stvari.

 

Datum:11.9.2015.
Izvor: BIZLife, Blog Mario Pilar
Foto: pixabay
Autor: N.V.

Autor članka

Podelite sa prijateljima: