You are here

Do posla za četiri godine

Verzija za štampuVerzija za štampu

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je 769.340 nezaposlenih, najviše je mladih, prosek čekanja na posao je gotovo četiri godine, a najlakše do radne knjižice dolaze visokoobrazovani, pre svega inženjeri elektronike i IT stručnjaci.

Najteže do posla dolaze pomoćnik prelca, krojači tekstila, tkači, obrađivač kožže i krzna. Do posla teško dolaze i kvalifikovani za oblasti mašinstva i obrade metala, kao na primer servisni maššinski tehničar, servisni mehaničar za poljoprivredne maššine, servisni mehaničar za tekstilne maššine, metalostrugar, rukovalac poljoprivrednih maššina, autolimar, automehaničar...

Problematično je i za one koji bi radili u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, posebno voćarsko-vinogradarskim tehničarima, poljoprivrednim tehničarima za proizvodnju bilja...

Teško do posla dolaze i tehničari drvoprerađivačke tehnologije, tehničari ozelenjavanja naselja i uređenja predela, tehničari uzgoja ššuma..., ali i oni koji su stručni da rade poslove u oblasti ekonomije, prava, administracije, tačnije daktilografi, upravni tehničari, birotehničar, pravni tehničari, pravnicima (među kojima su i oni sa VI stepenom stručne spreme).

U suficitarna zanimanja spadaju i pomoćni žženski frizer, izrađivač hemijskih proizvoda, hemijsko-tehnolšoški tehničar, autoelektričar, tehničar visokogradnje, tehničar niskogradnje, arhitektonski tehničar, inokorespodent, kulturološški tehničar, maturant gimnazije, nastavnik razredne nastave.

Podaci NSZ pokazuju da se za svim tim profilima beleži izuzetno slaba potražžnja, odnosno u dužžem vremenskom periodu ne postoje registrovane prijave potrebe za zapoššljavanjem od strane poslodavaca za tim profilima.

Kao izraziti primer slabe potražnje spadaju profili koji bi se mogli svrstati u grupu starih zanata, među kojima su nekada popularna zanimanja: jorgandžžija, kiššobrandžija, abadžžija, pomoćnik kolara i kolar, presvlakač dugmadi, bižžuter, bačvar, bunardžžija, kotlar-kazandžžija, snovač, sarač ćilimar.

Prošle godine, na primer, u Nacionalnoj služžbi za zapošljavanje nije bilo nijedne prijavljene potrebe za profilima kao što su veterinarski laborant, kinooperater, agroekonomski tehničar, povrtar, pčelar, ššumar, rudar, galvanizer, graver, avio-limar.

Uzimajući u obzir podatke kojima raspolažže NSZ o prijavljenim potrebama za zapošljavanjem, kao i brojem nezaposlenih lica konkretnih obrazovnih profila, najlakšše, odnosno najbržže do posla dolaze i imaju najveće ššanse za zapoššljavanje na tržžišštu visokoobrazovani profili i to inžženjeri elektrotehnike, IT stručnjaci, inžženjeri elektronike...

Takođe, u solidnom položaju su i inženjeri mašinstva i građevine sa odgovarajućim licencama, matematičari, nastavnici stranih jezika, lekari s odgovarajućim specijalizacijama (anesteziolozi, kardiolozi, oftalmolozi, ginekolozi...), diplomirani farmaceuti, stručnjaci za finansije - računovođe.

Kada su u pitanju profili nižžeg nivoa obrazovanja, najlakšše dolaze do posla operateri na takozvanim CNC maššinama, zavarivači, autotroničari/mehatroničari, knjigovođe, računovođe, zanimanja u oblasti nege starih i zdravstvene negovateljice, medicinske sestre-specijalista instrumentiranja i kozmetičari, kuvari, elektrotehničari elektronike, računara, računarskih mrežža i telekomunikacija, tehničari za biotehnologiju, za kompjutersko upravljanje, radnici na obezbeđenju (tehničari obezbeđenja).

U najvećem broju slučajeva prvenstveni uslov za njihovo zapoššljavanje je odgovarajuće radno iskustvo. Direktor NSZ Zoran Martinović rekao je Tanjugu da je prosečan broj godina koji nezaposleni provedu čekajući na zaposlenje negde oko 3 godine i 10 meseci.

Iako je trenutno na evidenciji službe manje nezaposlenih nego što ih je na primer bilo u aprilu 2012. godine, Martinović ukazuje da je problematična nepovoljna starosna struktura nezaposlenih.

Od ukupnog broja nezaposlenih, naime, 202.000 su mlađi od 30 godina, dok starijih od 50 godina ima oko 200.000. Oko 32 odsto nezaposlenih čine osobe koje imaju prvi ili drugi stepen stručne spreme, odnosno oni koji su polukvalifikovani ili bez ikakvih kvalifikacija - napomenuo je Martinović i dodao da nešto više od polovine, 54 odsto, čine osobe sa srednjom stručnom spremnom.

Stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 24 godine je 50 odsto, dok je mali broj onih koji su na evidenciji nezaposlenih sa visokim obrazovanjem.

*Izvor: RTC/Tanjug/bizlife.rs
*Foto:

Autor članka

Podelite sa prijateljima: