You are here

Pokretanje sopstvenog biznisa u 5 koraka

Verzija za štampuVerzija za štampu

Preduzetnički duh, inicijativa, upornost, istrajnost, kao i određene veštine i znanja su potrebne za vođenje sopstvenog posla. Pred vama je nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da uspešno pokrenete i vodite sopstvenu malu kompaniju.

Poslednja decenija pokazala je da nijedno zaposlenje nije sigurno i stalno. Stopa nezaposlenosti i dalje je visoka u celom svetu. Zbog toga i ne iznenađuje činjenica da ljudi svih godina žele da postanu preduzetnici. U nekim slučajevima, to je jedina opcija koju imaju na raspolaganju.

Vlasnici malih kompanija mogu da uživaju u pravom osećaju dostignuća i zadovoljstva. Vođenje sopstvenog posla iziskuje preduzetnički duh, inicijativu, upornost, istrajnost, ali i određene veštine i znanja. Pred vama je nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da uspešno pokrenete i vodite sopstvenu malu kompaniju.
Odredite šta su vaši proizvodi ili usluge

Odaberite tržišnu nišu u nastajanju – onu koja obećava dugoročni rast i dobru zaradu. Potom utvrdite gde je tražnja veća od ponude. Ponudite novo rešenje problema, nešto inovativno. Sprovedite istraživanje i proverite da li su proizvodi i usluge koje ste izabrali ono što ljudima treba, što žele i da su spremni da za njih plate.

Odredite koliko će vas koštati da napravite svoj proizvod ili obezbedite sve za pružanje usluga, a zatim odredite cenu vašeg proizvoda ili usluge. Potrudite se da vaši proizvodi i usluge zaista budu snažna konkurencija. Održavajte tu konkurentnu prednost. Odaberite relevantan, konačan naziv kompanije, a zatim proverite da li je ime dostupno i da nije već popularno u nekom sličnom obliku, kako se naziv vaše kompanije ne bi mešao s drugima i kako bi se odmah izdvojio.
Pristupite vašim klijentima ili kupcima

Odredite ko su vaši kupci, kako ćete ih pronaći i šta bi bili njihovi motivi za kupovinu vašeg proizvoda ili usluge. Utvrdite najbolji način na koji ćete dopreti do njih i proučite njihove poslovne potrebe. Temeljno ispitajte njihove probleme i uočena rešenja. Pokažite istinsko interesovanje za njih i njihov uspeh. Dobro osmislite ponude koje će odgovarati njihovim potrebama i ponudite ih po povoljnim cenama. Trudite se da učinite više od očekivanja klijenata. Važno je da budete u korak s novim tehnologijama, tehnikama i standardima. Podelite ih sa svojim zaposlenima, svojim partnerima i klijentima. Ako ispunite obećanja i pružite kvalitet, sigurno ćete ih zadržati na duže vreme.
Odredite resurse za pokretanje posla

Ako nemate iskustva u vođenju posla, pre svega je važno da pronađete mentora ili da krenete na neki od edukativnih programa ili treninga. Zatim se raspitajte o postojećim fondovima za pokretanje posla. Danas postoje i fondovi i organizacije koji posebno brinu o pomoći za žene preduzetnice, mlade preduzetnike i slično.

Takođe postoji i bespovratna državna pomoć (subvencija) kojom se potpomažu novi poslovni poduhvati. Pažljivo postupajte kada uzimate kredite i pozajmice. Obezbedite na vreme sve poslovne dozvole i sertifikate koji su potrebni za vašu odabranu poslovnu industriju.

Odredite pravnu strukturu vaše firme

Poslovna struktura koju odaberete utiče na poslovni identitet, porez na dobit, poreske obaveze, status finansiranja, pa čak i na to koliko ćete biti primamljivi klijentima. Metodološki pristupite odluci i odaberite pravni oblik koji najbolje odgovara vašoj maloj kompaniji: da li je u pitanju jedan vlasnik, partnerstvo, društvo s ograničenom odgovornošću, korporacija, neprofitna organizacija itd. Međutim, nemojte da pretvorite proces donošenja ove odluke u veliki projekat. Kako vaše poslovanje bude raslo, tako će se događati razne promene, a s njima će se menjati i pravna struktura.
Pripremite poslovni plan

Poslovni plan bi trebalo da bude jednostavan, realan, prilagodljiv i izvodljiv. Plan vam omogućuje da odredite fokus, smer, jasne finansijske ciljeve, podatke o novčanim potrebama (kreditima i slično) i pomaže vam da odredite jasan put do vašeg poslovnog uspeha. On vam takođe pomaže da se dobro upoznate s brojevima koji se tiču profita, procene troškova i s marketinškim strategijama.

Formalni poslovni plan vam je potreban ukoliko želite da dobijete subvencije ili da ostvarite partnerstvo. Delovi svakog dobrog poslovnog plana su: predviđeni protok novca, budžet, predviđanja dobiti i gubitka, BEP analiza (tačka u kojoj se ukupni troškovi i ukupni prihodi izjednačavanju), poslovni ciljevi, marketinški plan, opis vaše ciljane publike (kupca-klijenta).

 

Datum: 27.5.2016.
Izvor: GdeInvestirati/Telegraf

Autor članka

Podelite sa prijateljima: