Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo
Od sada LAKO DO POSLA i na mobilnom telefonu!
Preuzmite android aplikaciju odmah!
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Najnoviji poslovi: Transportni radnik 

Poslovi na istoj lokaciji

Beograd

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije

Konkurs za oglas "Transportni radnik" kompanije Omladinska Zadruga Beo Community je istekao i konkurisanje na oglas je onemogućeno!

Kompanija:
Omladinska Zadruga Beo Community
Adresa:
Zemun,Beograd, Ohridska bb

Belgrade Nikola Tesla Airport

 

Транспортни радник


Опис послова:

 • Поступа по упутствима за рад, упутствима из локалних процедура и компанијских приручника, упутстава о посебним мерама безбедности и саобраћајних прописа;
 • Поступа по правилима пословног понашања, одевања и ношења заштитне одеће приликом обављања посла;
 • Одговара за пропусте у раду који се односе на извршење услуга;
 • Врши утовар, истовар и претовар робе и поште;
 • Врши мерење и идентификацију пошиљки;
 • Одржава чистоћу манипулативних површина, саобраћајница и складишта;
 • Контролише исправност алата, прибора и складишне опреме и пријављује нерегуларности;
 • Манипулација и сортирање трансферног пртљага;
 • Постављање празних приколица на потребне позције;
 • Врши утовар, истовар и сортирање пртљага;
 • Учествује у раду на чишћењу сортирница, прикупљању приколица и УЛД опреме;
 • По потреби ради као помоћни радник у Одељењу трагања и испоруке пртљага;
 • Врши утовар / истовар терета у (из) ваздухоплов(а) на основу инструкције за утовар, у складу са процедурама, упутствима за рад, компанијским приручницима, упутствима о посебним мерама безбедности, односно важећим законским и подзаконским прописима,
 • Поставља подметаче за точкове ваздухоплова, односно обезбеђује ваздухоплов од неконтролисаног померања,
 • Асистира приликом укрцавања / искрцавања непокретних путника и путника са ограниченом покретљивошћу (уношење / изношење),
 • Обавља и осталe пословe из домена процеса рада у односу на позицију на коју је распоређен.

 

Опис послова обухвата три позиције односно, место Транспортног радника у бази, сортирници или робно-царинском магацину.

Кандидати који конкуришу на место транспортног радника, пролазе исте обуке, и само од потребе посла зависи на коју од наведених позција ће бити распоређени.

 

Потребни услови:

 • III или IV степен стручне спреме свих струка;
 • Возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно).

Критеријуми на основу којих ће се бирати кандидати:

 • испуњеност формалних критеријума (доказ о потребном нивоу образовања, доказ да се против лица не води кривични поступак),
 • процена стручне комисије за одабир кадрова.


Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Saobraćaj, Transport, Logistika, Carina
- Avijacija
Nivo obrazovanja:
Minimum: IV Stepen - SSS srednja škola (4 godine)
Maksimum: VII-1 Stepen - VSS visoka stručna sprema
Trajanje oglasa:
3.5.2019. do 19.5.2019.Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola