Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo
Od sada LAKO DO POSLA i na mobilnom telefonu!
Preuzmite android aplikaciju odmah!
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Vrući poslovi: Rukovodilac kadrovskih i pravnih poslova 

Poslovi na istoj lokaciji

Beograd

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije

Konkurs za oglas "Rukovodilac kadrovskih i pravnih poslova" kompanije Aman d.o.o. je istekao i konkurisanje na oglas je onemogućeno!

Kompanija:
Aman d.o.o.

RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

mesto rada SURČIN, Vinogradska ulica broj 52a.


 
Potrebne kvalifikacije:

 • VII stepen stručne spreme pravnog smera
 • 3 godine radnog iskustva u struci na rukovodećim pozicijama
 • Dobro poznavanje radnog prava

Opis zaduženja:

 • Planira rad i organizuje sektor za pravne i kadrovske poslove
 • Koordinira sa ostalim sektorima u domenu zakonske regulative i usklađenosti poslovnih procesa sa pravilnicima, internim aktima i zakonima
 • Izveštava Upravu Društva o radu kadrovske službe
 • Oganizuje, planira, koordinira, priprema godišnji plan rada
 • Priprema radne materijale opštih akata Društva, kao i njihove izmene i dopune, stara se o pravilnosti, zakonitosti i blagovremenosti tih materijala
 • Priprema nacrt kadrovskog plana i predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Društvu
 • Sastavlja tužbe za naplatu duga i štete, kao i predloge i odgovore na predloge, sastavlja prigovore platnih naloga i žalbi na presude, odnosno rešenja
 • Vrši pravno-stručne poslove oko naplate potraživanja Društva, u saradnji sa odgovarajućim organizacionim jedinicama Društva
 • Vodi računa o ispunjavanju obaveza Društva po sudskim odlukama i stara se za pravilnost i blagovremenost izvršavanja ovih poslova u granicama ovlašćenja
 • Zastupa Društvo pred sudskim organima i podnosi odgovarajuće izveštaje
 • Po potrebi daje pravne savete i mišljenja organima i službama
 • Daje inicijativu za usklađivanje opštih akata, zbog izmenjenosti propisa ili okolnosti
 • Sprovodi postupak IMS-a u okviru službe pravnih i kadrovskih poslova
 • Sastavlja ugovore koji proističu iz poslovnih odnosa
 • Izrađuje pojedine odluke po nalogu Direktora pravnih i kadrovskih poslova
 • Vodi disciplinske postupke po nalogu Izvršnog odbora direktora
 • Prati, proučava zakonske propise i opšte akte
 • Pribavlja, sređuje i prati zakonske propise, sudsku praksu i drugu stručnu literaturu
 • Obavlja i druge pravne poslove po nalogu Izvršnog odbora direktora

Odgovornost:

 • Odgovoran je za primenu i zakonitost svih normativnih akata i ugovora Društva
 • Odgovara Društvu za kršenje odredaba zakona, statuta i odluke Skupštine Društva

Nudimo Vam sledeće mogućnosti:

 • Angažovanje na duži vremenski period
 • Dinamično radno okruženje


Ukoliko ste zainteresovani, ispunjavate naznačene uslove i želite da postanete deo našeg dinamičnog i uspešnog tima svoje podatke možete proslediti elektronskim putem ili nas kontaktirajte na telefon: 2260-556 lokal 113.
 
Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Pravo
- Menadžment i upravljanje, Organizacione nauke
- Ljudski resursi
Nivo obrazovanja:
Minimum: VII-1 Stepen - VSS visoka stručna sprema
Trajanje oglasa:
2.6.2020. do 2.7.2020.Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola