Naziv kompanije je će biti vidljiv kandidatima koji pregledaju Vaše oglase.