Sedište kompanije (lokacija) će biti vidljivo prilikom prikazivanja Vaših konkursa.

Napomena: Lokaciju vezanu za konkurse definisaćete u samom oglasu.