PIB kompanije NEĆE biti javno vidljiv i služi nam prilikom pravljenja računa.