Poštanski broj grada/naselja gde se nalazi sedište Vaše kompanije.