You are here

Digitalna Forenzika - IT Forenzika

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Napredni
Opšte informacije: 
POJAM I POVIJEST (12.09, jutro A)

Pojam forenzike

Povijest
Odnos i razlika između vještačenja i forenzike

VJEŠTACI I VJEŠTAČENJA (12.09, jutro B)

Uloga vještaka (forenzičara)

Zakonska podloga
Vrste vještačkih nalaza i mišljenja
Zahtjevi za stalne sudske vještake
Forenzika računalnih sustava
Vještaci za informatiku i telekomunikacije
Znanja i kompetencije forenzičara informatike itelekomunikacija
Pregled vještačkog nalaza i mišljenja
Karakteristike vještačkog nalaza i mišljenja

ICT FORENZIKA  (12.09, poslijepodne A)

Principi ICT forenzike
Ključni sudionici ICT forenzike
Izazovi forenzike informatike i telekomunikacija
Specifičnosti forenzike informacijskih sustava 
Forenzika računalnih mreža
Forenzika Ethernet sloja
Forenzika TCP/IP sloja
Forenzika Interneta
Forenzika bežičnih mreža
Protu-forenzički alati i postupci
Forenzika sustava dostave usluga „u oblaku“ („Cloud Computing“)

POSTUPCI TIJELA DRŽAVNE VLASTI(12.09, poslijepodne B)

Postupci tijela državne vlasti, policije i državnog odvjetništva (državnog tužilaštva) u kaznenim predmetima 

POSTUPCI PRI VJEŠTAČENJU KORPORATIVNIH KLIJENATA (13.09., jutro A)

 
POSTUPCI PRI VJEŠTAČENJU ZA PRIVATNE KLIJENTE (13.09., jutro A)

FORENZIKA I INTEGRALNA KORPORATIVNA SIGURNOST *** (13.09,jutro B)

Uloga i pozicija forenzike u korporativnojintegralnoj sigurnosti

Postupak uvođenja integrirane sigurnosti u poduzeća

Model profila funkcije CSO (menadžersigurnosti)

Specifičnosti forenzičkih postupaka u financijskim institucijama

 INFORMACIJSKI KAPITAL (13.09, jutro B)

Definicija i zaštita informacijskog kapitala
Identificiranje informacijskog kapitala

PRIMJERI (13.09, poslijepodne A)

Primjeri sudskih vještačenja (kazneni predmeti)
Primjeri sudskih vještačenja (procjene)
Primjeri izvansudskih vještačenja
Primjeri sudskih vještačenja - telekomunikacije
Primjer naloga

MORALNI PRINCIPI I FORENZIKA (13.09,poslijepodne A)

INCIDENTI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI (13.09, poslijepodne B)

Incidenti informacijske sigurnosti ukorporativnim okruženjima

Incidenti informacijske sigurnosti ukorporativnim okruženjima

Što učiniti u slučaju informacijsko-sigurnosnih propusta u poduzeću

Razlozi važnosti forenzike u energetskom sektoru

SPECIFIČNOSTI ENERGETSKIH PODUZEĆA (14.09., jutro A)

Energetska poduzeća i državna politika
Energetska poduzeća i energetska politika
Energetska poduzeća i nacionalna sigurnost

I. Trendovi u upravljanju podacima u poduzećima energetskog sektora
II. Povećanje kompleksnosti sistema 
III. Novi ICT trendovi u energetskom sektoru 
IV. Visok trošak sukladnosti sa zakonom i najboljom praksom
V. Koliko sve to košta?
VI Zaključak

NAFTNI I ENERGETSKI SEKTOR I INTEGRALNA SIGURNOST (14.09., jutro B)

Oil and gas sector - definition

Management consideration of integral security
The issue of integral security inertia
How to introduce or reorganize integral security

Key operative tasks of CSO in oil and gas company
Advantageous personal traits 

Required formal skills of CSO
Difficulties in CSO recruitment
CSO compensation

INFORMACIJSKA SIGURNOST PODUZEĆA(fakultativno)

Povijest sigurnosti informacijskih sustava
Plan informacijske sigurnosti I
Plan informacijske sigurnosti II
Plan informacijske sigurnosti III

Rizik I
Rizik II
Rizik III – kontrola i upravljanje rizikom
Rizik IV – Kontrola pristupa informacijama sadržanim unutar informacijskog sustava poduzeća

Razgraničenje odgovornosti za informacijsku sigurnost

Statistika

CASE STUDY 1: IZVANSUDSKO VJEŠTAČENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA INFORMATIKOM I TELEKOMUNIKACIJAMA(13.09, jutro B)

 CASE STUDY 2: IZVANSUDSKO VJEŠTAČENJE HARDVERA UREĐAJA ZA MJERENJE BRZINE VOZILA (12.09, poslijepodne A)

 CASE STUDY 3: SUDSKO VJEŠTAČENJE UPOTREBE MOBILNOG TELEFONA (12.09,poslijepodne B)

 CASE STUDY 4: REDOSLIJED POSTUPANJA VJEŠTAKA KOD SUDSKOG VJEŠTAČENJA(12.09, poslijepodne B)

 CASE STUDY 5: REDOSLIJED POSTUPANJA VJEŠTAKA KOD IZVANSUDSKOG VJEŠTAČENJA (13.09., jutro A)

 CASE STUDY 6: UNUTRAŠNJA FORENZIČKA ISTRAGA SIGURNOSNOG INCIDENTA U INTEGRIRANOJ NAFTNOJ KOMPANIJI (14.09.,jutro A)

 CASE STUDY 7: PRELIMINARNA FORENZIČKA ISTRAGA U NAFTNO-TRANSPORTNOM PODUZEĆU (14.09., jutro B)

 CASE STUDY 8: SUDSKA ISTRAGA U ELEKTRO-DISTRIBUCIJSKOM PODUZEĆU (14.09.,poslijepodne)

Neophodni nivo predznanja: 

Kurs je namenjen ljudima koji imaju potrebu da se bave istragama incidenata na mrezama i pojedinacnim uredjajima.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
42.000
DIN
Popust za kurs: 
-20%
Uslovi plaćanja: 

Profakturom po prijemu vase prijave

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
12.09.2013 - 14.09.2013
Fond časova: 
18

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Zemun
Adresa: 
Trg Branka Radicevica 2

Podelite sa prijateljima: